LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Humanistiska kändisar

Dela artikeln

I en komplex värld behöver vi lyssna till många olika källor. I det här numret har vi försökt samla några texter om och av humanistiska kändisar. Det finns ingen av dem som framför Sanningen. De har olika perspektiv på vad det är att vara människa och vad det är att vara humanist.

Det finns många olika verksamhetsfält som kan bidra till kunskapen om världen, om tankevärlden och om oss själva som människor och det här är bara ett axplock av vad som kan hjälpa oss att förstå oss själva och vår värld. Vi har döpt numret till ”Humanistiska kändisar” för att betona att källan ibland faktiskt är viktig.

Det retoriska begreppet ”ethos” översätts ofta till trovärdighet och syftar vanligtvis på just informationskällan. En person kan få sin trovärdighet av sin yrkesbakgrund, sin erfarenhet, av det faktum att många lyssnar, att personen har viss lämplighet att uttala sig i frågan, är expert, eller andra faktorer som kan tänkas ge trovärdighet.

Inom forskningsvärlden anser man att trovärdighet kan uppnås genom att andra, oberoende forskare får läsa igenom ens texter och godkänna dem för publicering och man försöker även kvantifiera trovärdighet genom att exempelvis hänvisa till vilken ”impactfaktor” en viss tidskrift har, hur vanligt det är att folk citerar artiklar ur den tidskriften till exempel. Men frågan är om det är ett mått på något annat än att de tidskrifterna är just kända.

Faktum är dock att vi lyssnar mer på kändisar. Vi läser deras texter oftare, vi lyssnar mer på deras musik och beundrar deras tavlor och filmer. Även inom humanismen och angränsande fält som det filosofiska och vetenskapsteoretiska området har vi våra kändisar. Men människor är inte bättre än gudar att ställa på piedestal eller uppfluffade moln i himlen. Flera av våra humanistiska kändisar har föga förvånande befläckats av mänsklig ynkedom. Det är mänskligt.

Vi är alla människor.

Det är viktigt att erkänna olika personers bidrag till världen, kunskapen och vårt tankegods utan att vi nödvändigtvis gillar allt de gör och säger. Det handlar om kända författare, vetenskapsmän, poeter, etc. De är människor, inte gudar. Deras tankar förtjänar att dömas som just tankar, behandlas som sådana och ifrågasättas som sådana, helt oberoende av vilka de är.

Har vi missat era favoriter?

Då har ni missat att skicka oss en artikel om dem! Artiklar är alltid välkomna.

Janna & Patrik


Dela artikeln
Taggar