LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Debatt: Integration som bakåtsträveri

Dela artikeln

Det sägs ofta att integration är en tvåvägsprocess, där invandrarna ska anstränga sig att bli en del av det svenska samhället, och samhället i sin tur ska anpassa sig till dem. Detta kan ofta vara rimligt, men man måste se upp för risken att reaktionära värderingar, som är vedertagna i migranternas hemländer, anammas i den svenska kulturen, och undergräver demokratin och mänskliga rättigheter. Vi har t ex sett hur stora penningbelopp i ”antirasistiskt” syfte har utbetalats till extrema, islamistiska sammanslutningar, som har en mycket bakåtsträvande syn på kvinnor, hbtq-personer och judar. IS-återvändare har tillåtits undervisa elever i skolan, och vi har haft islamister både i riksdag och regering.

Extremismen har även spritt sig till föreningslivet utanför de öppet extremistiska organisationerna, i kulturrelativismens och mångkulturalismens namn. Jag vill här ge ett par exempel på sådan destruktiv integration.

IOGT-NTO

Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO mobiliserar gärna muslimer, eftersom dessa ofta redan är nykterister av religiösa skäl. Därför tenderar man att överse med missförhållanden i islam. IOGT-NTO anser att ”olika samhällsfenomen är, och ska vara, möjliga att kritisera men att det då handlar om att kritisera uttryck och beteenden snarare än olika religioner och deras lärosatser”. Religiösa föreställningar och bud som ligger till grund för förföljelser vill IOGT-NTO alltså inte ta avstånd ifrån.

Mot denna bakgrund är det inte förvånande att representanter för nykterhetsrörelsen har torgfört extremistiska åsikter. Ungdomens Nykterhetsförbund har också deltagit i Muslimska Familjedagarna tillsammans med en hatpredikant och förbund med kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

Jag skrev därför en motion som beskrev och kritiserade den islamism som hade kommit till uttryck i IOGT-NTO, och jag föreslog att förbundet skulle se till att inte ”främja islamisk extremism”. Styrelsen kunde uppenbarligen inte  bemöta kritiken på saklig väg, utan valde i stället att inte publicera motionen i kongresshandlingarna. Utan några belägg eller exempel fick kongressdelegaterna sedan veta att motionen ”innehåller grova kränkningar mot stora grupper av medlemmar”. Påståendet låter förstå att islamismen är utbredd i IOGT-NTO, och det visar att islamister välkomnas i förbundet. Det hindrar inte att man utmålar sig själva som ett föredöme i demokrati och mänskliga rättigheter, vilket givetvis är ett svårartat hyckleri.

RFSU

I RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning, finns det ett motstånd mot att påtala och kritisera islamisk sexualfientlighet, eftersom man tror att man då gör sig skyldig till rasism, och försvårar värvningen av rasifierade personer. Ibland framför man sådan kritik, ibland gör man det inte.

För en tid sedan kritiserade jag den starka homofientligheten i islam på RFSUs intranät. Då fick jag av intranätets moderator veta att jag ”fiskade i grumligt vatten”, och uttryckte mig ”implicit islamfientligt”. Senare hävdade RFSU:s Facebook-grupps administratör att kampen mot islamiskt hbtq-förtryck, som jag hade bedrivit, bara är min agenda. Hon underförstod alltså att RFSU inte står bakom denna kamp. Jag blev tillfälligt avstängd från gruppen direkt efter att jag hade citerat en gayimam, som beskrev hbtq-muslimers och hbtq-ex-muslimers gemensamma ansträngningar att motarbeta den islamiska homofobin. Inlägget hade parollen ”Kärlek är inget brott. Att bli förföljd, hålla sig undan, överleva.” Man kan tycka att RFSU om någon borde vilja främja en paroll om att inte kriminalisera kärlek. Men så är alltså inte alltid fallet.

Efter dessa beklämmande turer skrev jag en motion till RFSU:s kongress 2021. Jag föreslog att kongressen skulle klargöra ”att RFSU:s avståndstagande från homofobi även gäller islamisk homofobi”. RFSU gjorde som IOGT-NTO: man vägrade att lägga fram motionen för kongressen!

Jag föreställer mig att RFSU:s grundare, ateisten Elise Ottesen-Jensen, skulle vända sig i sin grav, om hon visste vilka tvivelaktiga värderingar som har fått fäste i dagens RFSU.

Lars Torstensson


Dela artikeln
Taggar