LADDAR

Skriv för att söka

Om Humanisterna

Humanisterna är en livsåskådnings-organisation som utgår från att människans FÖRNUFT, FRIHET och ANSVAR banar vägen för en bättre värld.

  1. Vi slår vakt om det sekulära samhället och separationen mellan religion och politik. Var människas livsåskådning är en privat angelägenhet och ska inte ha bäring i hur andra ska leva.
  2. Vi förespråkar religions- och övertygelsefrihet, vilket innebär att man är fri att tro, och att inte tro på religion, samt fri att helt byta livsåskådning.
  3. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.
  4. Vi förhåller oss till omvärlden med nyfikenhet och kritiskt tänkande, och fördömer dogmatism. Det finns inga givna svar som inte kan ifrågasättas. Vi är ödmjuka inför att det idag finns mycket som vi inte vet. När ny kunskap uppkommer så har vi rätt att ändra uppfattning.
  5. Vi förespråkar att vi människor skapar vår egen mening med våra liv. För oss infinner sig det andaktsfulla i närheten till andra människor, konsten, litteraturen, musiken, och naturen.
  6. Vi anser att ceremonier spelar en viktig roll för att lyfta fram betydelsefulla milstolpar i människors liv. Därför erbjuder Humanisterna sekulära barnvälkomnanden, bröllop, och begravningar. För ungdomar erbjuder Humanisterna även sekulära konfirmationer grundade i normkritiskt tänkande.

För mer information om vart Humanisterna står i olika frågor, läs vårt idéprogram.
I videon nedan berättar några av våra medlemmar varför de är med i Humanisterna.