LADDAR

Skriv för att söka

Humanisterna godkänns som ett sekulärt trossamfund

Dela artikeln

Humanisterna har under många år arbetat för att staten ska vara livsåskådningsneutral, det vill säga att religiösa och sekulära livsåskådningar ska likabehandlas. Därför är det mycket glädjande att Förvaltningsrätten nu bifallit vår överklagan och beslutat att Humanisterna ska registreras som trossamfund.

För tre år sedan skickades Humanisterna en första ansökan om registrering som trossamfund till Kammarkollegiet. Denna avslogs på en teknikalitet och efter ett beslut vid Humanisternas kongress 2022 gjordes en ny ansökan. Då även denna avslogs överklagade Humanisterna utslaget till Förvaltningsrätten. Den 18 januari, efter ett års väntan, kom domen som bekräftar att vi har rätt i sak.

Registrering som trossamfund innebär inte att Humanisternas verksamhet förändras. Det är en organisationsform nästan helt detsamma som en ideell förening, men den ger oss möjligheter att framöver stärka vår verksamhet och vårt genomslag i samhället.

Först och främst vill vi att staten ska likabehandla och erkänna vår livsåskådning. Detta öppnar exempelvis upp för deltagande i olika sammanhang där idag trossamfund möts. Det kan handla om kommunala samarbetsforum eller minnesceremonier i samband med katastrofer. Vi är övertygande om att Humanisterna och det sekulära perspektivet har mycket att tillföra i dessa sammanhang.

För det andra kan trossamfund ges tillstånd att utse förrättare av juridisk vigsel. Detta vore ett stort plus för våra officianter och skulle underlätta för de brudpar som väljer ett humanistiskt bröllop.

Slutligen kan trossamfund ansöka om bidrag via Myndigheten för stöd till trossamfund. Detta skulle ekonomiskt stärka vår verksamhet och kunna vara en framtida delfinansiering av exempelvis vår hjälpverksamhet Humanistisk medmänniska.

Detta beslut innebär inte att vi kommer förändra våra ställningstaganden i olika frågor, eller hur vi ser på oss själva som organisation. Det handlar om att staten ska likabehandla livsåskådningar. Vi hade hellre föredragit registrering som livsåskådningsorganisation, men nu används benämningen trossamfund av staten.

Detta beslut visar att ett trossamfund kan som ledstjärna anamma den intellektuella moralens maxim: Att tro på något om och endast om man har goda skäl att hålla det för sant, vilket Ingemar Hedenius myntade.

David Rönnegard, ordförande Humanisterna
Ulf Gustafsson, förbundssekreterare


Dela artikeln
Taggar