LADDAR

Skriv för att söka

Debatt: Sveriges kristna råd månar om islamisternas sätt att utöva muslimsk tro och identitet

Dela artikeln

Koranbränningen i juni 2023 utanför Stockholms moské har fördömts av Sveriges kristna råd:

Som kristna kyrkor försvarar vi varje människas rätt att utöva sin tro oavsett religion. Koranbränningen är en medveten kränkning av muslimsk tro och identitet, men vi ser det också som ett angrepp på alla troende människor. Därför vill vi uttrycka vår medkänsla med muslimskt troende i vårt land.

Rådets protest skulle kunna förstås om det enbart existerade ett reformistiskt, fredligt och pluralistiskt islam som respekterar de mänskliga rättigheterna. Men rådet riktar sig till alla muslimer – även de bokstavstrogna och våldsbenägna islamisterna. Människor måste få hysa vilka åsikter de vill och i princip leva enligt den livsåskådning de önskar. Men om detta leverne inkräktar på andras grundläggande mänskliga rättigheter kan det inte accepteras

Den Islamiska konferensorganisationen (IKO) har genom generalsekreteraren Hissein Brahim uppmanat sina 57 medlemsländer att ta till ”enhetliga och kollektiva åtgärder” för att förhindra ”ytterligare skändningar” av koranen. IKO arbetar för att andra länder ska införa hädelselagar, förbjuda förolämpning av islam och inskränka tryck- och yttrandefriheten.

I rådet ingår ärkebiskop Modéus. Han ställer sig således utan förbehåll bakom uttalandet om bränningarna. Detta trots att han därmed backar upp IKO:s 57 medlemsländer. Av dem är 8 bland de 10 länder i hela världen där förtrycket av kristna är som värst bland jordens alla länder. DN har i en artikel 5 juli 2023 belyst situationen. Jemen är ett av länderna som protesterat. Där tillämpas sharia på all lagstiftning. Att lämna islam för annan religion bestraffas där med döden. Afghanistan, som styrs av talibanerna, har även protesterat. Sedan talibanerna tog över makten har situationen för landets icke-muslimer blivit än mer av ett helvete. Avfällingar från islam bestraffas där med döden. Libyen har protesterat – ett land där både inhemskt kristna och kristna från andra länder utsätts för ett extremt våld. Andra som protesterat är Pakistan, Saudiarabien Syrien och Iran – länder där etniska och religiösa minoriteter är värnlösa måltavlor och där det tillämpas hädelselagar med dödsstraff i straffskalan. De styrande inom IKO är säkert mycket tillfreds med Sveriges kristna råds oförbehållsamma stöd.

I många av IKO:s länder utövas en bokstavstrogen trostillämpning. Där frodas jihadismen – exempelvis genom al-Qaida, Hamas, Hizbollah och IS. Koranens religiösa, politiska, juridiska och sociala tillämpning i flera av IKO:s länder borde vara en styggelse för den svenska kristenheten. Men rådet agerar som om det enbart existerar ett reformistiskt, måttligt, fredligt och pluralistiskt islam som respekterar de mänskliga rättigheterna.

Rådet har blåst upp det taffliga agerandet hos en handfull provocerande brännare till något som sägs kränka hela den islamska världen – de sägs ha gjort ”ett angrepp på alla troende människor”. En kraftig överdrift som i utlandet skadar bilden av det svenska samhället. Likt nyttiga idioter ställer man sig på samma planhalva som de 57 medlemsländerna i IKO.

Modéus störs inte av de läror som det bokstavstrogna islam förmedlar. I DN-debatt den 11 augusti 2023 skriver han:

Helighet, respekt och yttrandefrihet. Detta är tre av de viktigaste faktorerna i frågan om skändningar av heliga skrifter. Kulturen skiljer sig i värderingen av vad som är heligt. Lagar om yttrandefrihet skiljer sig mellan stater. Men önskan att få och ge respekt förenar de flesta människor

Jag vill uttrycka min djupaste medkänsla för muslimer och andra som får det man håller heligt skändat. Jag ber, hoppas och arbetar för att detta ska få ett slut.

Modéus har uttryckt respekt, aktning och sin djupaste medkänsla till alla muslimer. Även muslimen och islamisten Ali Hosseini Khamenei – Irans högste andlige och politiska ledare – omfattas av Modéus djupt kända medkänsla.

Modéus avslutar sin artikel i DN enligt följande: ”I det goda samhället förenas yttrandefrihet med respekt och rymd för det heliga.” I Modéus heliga sfärer finns överraskande nog generös rymd för att även respektera muslimer med islamistiska värderingar.

Göran Andersson


Dela artikeln
Taggar