LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Konfirmation som övergångsrit

Dela artikeln

Man kan skicka ut sin tonåring i skogen en månad och se om de överlever och dödar en björn men man kan också skicka dem på en humanistisk, sekulär, borgerlig konfirmation.

Övergångsriterna för att räknas in i vuxenvärlden kan se väldigt olika ut runt om i världen men den franska antropologen Charles-Arnold Kurr van Gennep beskriver faserna i dessa riter i boken Les Rites de passage: en separationsfas, en övergångsfas och en inkorporeringsfas.

I den östafrikanska masaistammen delas särskilt pojkarna in i åldersgrupper. I separationsfasen skiljs de från sina familjer och genomgår ett flertal riter som innefattar ansiktmålning och viss klädedräkt samt mandomsprov. Traditionellt inleds övergångsriten med omskärelse som skall uthärdas utan bedövning under tystnad, vilket ju också väldigt konkret kan anses som en separationsfas.

Därefter följer en övergångsfas kallad juniorkrigarfas då ungdomarna genomgår utbildning, riter, låter håret växa och skickas ut på savannen för överlevnadsträning och uppmuntras att jaga. I det ultimata fallet fäller de ett lejon med enbart spjut (vilket numera är förbjudet).

När de är redo att bli seniora krigare rakar deras mödrar av dem håret och de är redo att försvara sin stam och återigen inkorporeras i samhället igen.

I moderna tider har övergångsriterna ändrat form. Första fyllan? Separerad från föräldrarna på första festen, beer pong-tävlingar för att visa sig värdig och slutligen en spya och hem till familjen igen som en för evigt förändrad människa? Det där sabbatsåret då många svenska ungdomar lämnar familjen och backpackar jorden runt för att sedan komma tillbaka till Sverige, ta ansvar och börja studera, växa upp klippa håret och ta ett jobb?

Vi i Humanisterna erbjuder en mindre kostbar, och i våra ögon mer meningsfull, övergångsrit för ungdomar. Samma år som klasskamraterna genomgår kyrklig konfirmation (i 14-15- årsåldern) erbjuder vi en humanistisk konfirmation som består av separationsfasen läger borta ifrån familjen med utbildning, diskussion och lekar som syftar till att vända och vrida på de stora livsfrågorna inför det stundande vuxenlivet: etik, moral,  rätt och fel, mänskliga rättigheter, identitet, framtidsvisioner. Tillsammans med öppensinnade handledare och jämnåriga med olika erfarenheter kastas tankar och värderingar om och tonåringen får möjlighet att testa vem de är och vem de vill vara. 

I övergångsriten hjälper konfirmanderna själva till att sammanfatta sina lärdomar och presentera dem i en ceremoni inför sina föräldrar och intresserade släktingar.  I inkorporeringsfasen förenas de med familjen igen med en en picknick eller liknande men har vad vi kallar ”konfirmerat sitt vuxenblivande”.

Humanistisk konfirmation erbjuds både som nationellt sommarläger och som lokala veckoläger. Välkomna! 

Janna Aanstoot


Dela artikeln
Taggar