LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Välkomsttal till Vilhelm – ett exempel på ett barnvälkomnande

Dela artikeln

Välkomna till detta barnvälkomnande, festen för att välkomna Vilhelm till familjen, släkten och vännerna.

Jag heter Margareta Wiberg Roland och kommer från förbundet Humanisterna. Tack för den ansvarsfulla uppgiften att hälsa Valter välkommen till familjen.

Pappa Martin börjar ceremonin med att tända ett ljus för Vilhelm.

Med oss här framme har vi Richard, Vilhelms morbror, som tackat ja till att bli Vilhelms fadder. Att vara fadder är en viktig och grannlaga uppgift. En fadder skall bistå föräldrarna, men huvudsakligen finnas till hands att stödja och hjälpa Vilhelm på hans väg ut i livet. Ett litet tips till dig: Se till att skapa ditt helt egna förhållande till och gemenskap med Vilhelm. Ta med honom på dina egna upptåg. Ta för dig! Boka t. ex en speciell dag per år, som blir er egna dag. Nej, vänta inte bara tills Maria och Martin ber om hjälp.

Vi fortsätter med att lyssna till kloka ord av den vise mannen från Libanon, Khalil Gibran:

En förälder som bar sitt barn sa:

”Tala till oss om barnen.”
Och han sa:
”Era barn är inte era barn.
De är söner och döttrar av Livets längtan efter sig själv.
De kommer genom er men inte från er.
Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte.
Ni kan ge dem er kärlek men inte era tankar för de har sina egna tankar.
Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar.
För deras själar göms i morgondagens hus
som ni inte kan besöka, inte ens i era drömmar.
Sträva att efterlikna dem, men försök inte att göra dem lika er.
För livet vänder inte tillbaka och dröjer inte hos den dag som flytt.
Ni är de bågar från vilka era barn sänds ut som levande pilar.”

År 2022 Vilhelms födelseår, kommer över 100 miljoner barn att födas till världen. De föds till mycket olika liv och under mycket olika villkor. Av dessa barn är Vilhelm privilegierad. Han har två kärleksfulla föräldrar, pappa Martin och mamma Maria. Han har släkt och vänner. Han föds in i ett land där det råder fred och demokrati och där man skrivit under FN’s barnkonvention av 1989, om hur barn skall tas om hand, vilken den 1 januari 2020 blev lag i Sverige. Detta är en god början på hans liv. 

Därtill funderar Maria och Martin över frågor om livssyn och värdegrund. Formen för det här humanistiska barnvälkomnandet är ett uttryck för det engagemanget. En humanistisk livssyn har inga färdiga lösningar och menar att vi människor kan och bör ta ansvar för oss själva, för varandra och andra levande varelser. Ingen annan kommer att ta det ansvaret åt oss.

Farfar Anton och farmor Agneta sjunger och spelar nu “Det gåtfulla folket” av Olle Adolphson, Anders Sold och Beppe Wolgers. (Patrik: sätt in bilder av toner)

Det är allas vår förhoppning att Vilhelm med stöd av Martins, Marias, ni närståendes och andra människors kärlek, ansvar och respekt skall få möjlighet att växa upp till en trygg och självständig individ, väl rustad att i samarbete med andra möta verklighetens krav och förväntningar. Ett mycket bra motto att alltid bära med sig är: Bemöt andra som du själv vill bli bemött eller som de vill bli bemötta.

Det ställs stora krav på dem som skall ta ansvar för ett barn genom glädjestunder och motgångar, men det är ett ansvar som ger stor utdelning för de flesta. Det största livet ger. Låt oss alla försöka bli föredömen, som ger Vilhelm förutsättningar för det goda liv vi önskar honom.

Mormor Anna önskar läsa dikten ”Barnets önskan” av Stina Norén, som du hittar i ”Ceremonier i livet”.

Krama mig ofta så blir jag glad och trygg,
låt mig känna mig älskad även om jag varit stygg.
Stå fast, ni som är vuxna, trots mina prövningar och test,
för även om jag klagar är ni ändå bäst.
Visa mig i handling vad respekt är för någonting.
Lär mig se det vackra i världen runt omkring.
Tala om att jag duger just precis som jag är,
och låt mig höra ofta att jag är er väldigt kär.
Låt vårt hem vara ett ställe där tolerans och kärlek bor.
Kom ihåg att man kan leka även när man blivit stor!

Vi har samlats här till barnvälkomnande/namnfest. Har ni tänkt på hur viktigt vårt namn är för oss? Namnet är en bekräftelse, en del av oss och vår person. Att vara någon. Ett namn att lystra till och svara för.

De namn dina föräldrar med kärlek och omtanke valt år dej är: Vilhelm August Erik.

Mamma Maria berättar om varför de valt dessa namn. 

Som en symbol för välkomnandet till världen vill Maria och Martin härmed räcka över bollen till nästa generation och framtid. De önskar att alla gäster skriver sitt namn på bollen som ett minne från denna dag.

Vi välkomnar dig Vilhelm August Erik Gustafsson till din familj, din släkt, dina vänner och till hela denna fantastiska värld. 

Detta barnvälkomnande avslutar vi med att vi alla sjunger en sång som på ett enkelt sätt berättar livets ner- och uppgångar. Jo, just det Imse Vimse spindel.

Innan vi helt och hållet avslutar denna ceremoni föreslår jag att vi utbringar en skål för familjen Gustafsson. Vi önskar hela familjen all lycka i livet. Skål!

Margareta Wiberg Roland 

* (Namnen i artikeln är fingerade)


Dela artikeln
Taggar