LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Forn Sed i nutid och ceremonier

Dela artikeln

Till det här numret har vi bjudit in Samfundet Forn Sed att berätta om några av sina ceremonier och traditioner.


Ceremoni och ritualers kärna

Kärnan i ceremoni eller ritualer är att väcka och bejaka relationen med individ, kollektiv och livets djup och reflektera den kosmiska visionen som en tradition har. Ceremoni fokuserar uppmärksamhet till intention och rör sig bortom gränser av individ och vibrerar bortom mänsklig sfär. Olika ceremonier har dessutom delar som är specifika för den relation och tillfälle och det som behövs eller skall manifesteras.

En grundlig översikt och beskrivning av ceremonier som utförs inom Forn Sed Sverige är svår att ge för det är mångfald i ord och bruk och ceremonier kallas ofta vid olika namn mellan lokala blotlag. Individer håller sina egna ceremonier enligt egen sed.

Samfundet Forn Sed Sverige

Förhållningssättet i trossamfundet Samfundet Forn Sed är ortopraxi, detta innebär att vi fokuserar på hur ceremoni kan göras och mindre fokus på vad eller hur individ eller kollektiv skall eller bör tro. Forn sed uppfattas som animistisk och polyteistisk, animism innebär att allt är besjälat och har liv. Platser, växter, sten, sjö och bäck etc. Det som är animerat kan människa kommunicera med. Polyteistisk innebär att existensen uppfattas inneha många makter, ibland kallas det för gudar och gudinnor ibland bara makter. Även tursar (oftast mer känt eller kallat för jättar) erkänns också. Dessa makter eller det gudomliga finns i många olika skepnader som alla har agens.

Översikt av ceremonier som ofta förekommer i Samfundet Forn Sed

Ceremonier görs ofta i övergångar i livet. Kollektivet eller organisationen har mångfald i sitt utövande. Olika ord används för mer eller mindre samma ceremoni och de kan göras på lite olika tider under till exempel året. Under årets skiften, livets skiften och dygnets skiften. Översikt av skiften kan ses i tre lager eller ringar.

 1. Dygnets och hussed eller sed i vardagen
 2. Årshjulet – ceremonier eller blot under året
 3. Livssteg – ceremonier under livets vandring

Dygnets ceremonier – hussed & vardagssed

Dygnets generella indelning kan uppfattas i Dag och Natt med övergångar i gryning och skymning. Dag, Natt, Gryning och Skymning kan uppfattas som makter därför är orden skrivna med stor bokstav.

Vardagssed bland medlemmar i Samfundet Forn Sed varierar stort och en del utövar inget av skiften i dygnet och andra gör detta. Man kan hålla någon form av morgonrit med meditation och dikt. Veckans dagar kan uppmärksammas och det som många gör att hålla någon ceremoni på torsdagar som kallas Torshelgd.

Årets ceremonier

Generellt så har vi åtta blot, ordet vi använder för ritual och ceremoni som även innefattar att någon form av gåva ges till platser och makter. Gåvor är ofta dryck som mjöd, öl, vin. Mat, frukt, bröd, frön etc. Vi offrar ej levande djur trots vad ofta antas om forn sed eller nordisk hedendom. Här följer en kort sammanfattning av makter och fokus som ofta förekommer i årets blot. Det varierar så dessa skall ej uppfattas som det enda eller “det rätta.”

 • Disa – firar feminina makter, Jord, förmödrar, Frigg och Freja för att nämna några exempel.
 • Vår – fruktsamhet och livet som kommer mer och mer. Makter såsom Frej, Jord, Sol, Freja. Våren har många olika ceremonier och variation i utövande är stort bland blotlag och individ.
 • Midsommar – Makter såsom Frej och Freja, Jord, Sol med flera.
 • Skördeblot eller sensommarblot – tackar för skörd och grödor som växt. Makter i fokus: Tor, Siv, Sol, Jord.
 • Höstblot – Sunna eller Sol, Skade, Ull, Frej, Freja, Frigga, Odin
 • Alvablot – Förmödrar och förfäder, ofödda och avlidna, ofta även Frej, Freja, Oden och alver.
 • Julblot – Jolnir (julguden, en aspekt av Oden), Frej för gott kommande år. Firar året som varit.

Livssteg – ceremonier under livets vandring

Livet, med födelseutveckling och relationer förstärks i ceremoni och i Forn Sed Sverige kallar vi dessa för livssteg. Vi har många olika och här kommer en översikt.

 • Knäsättning / vattenösning / namngivning – sker efter födseln då barnet är kring 3–6 månader.
 • Vuxensteg – Ceremoni för barns olika utvecklingsfaser; skolbörjan, pubertet och inträde i vuxenlivet vid cirka 18 år.
 • Bröllop och handfästelse – vigsel och bröllop enligt sed.
 • Skilsmässa – relationer avslutas och kan göras med medvetenhet och ha ceremoni för skiftet.
 • Äldresteg – ceremoni för när människa blir äldre. kan ske i lite olika faser, vid pension, vid menopaus eller andropaus bla.
 • Begravning – hålla blot och ceremoni att fira den som dött.

Per Lundberg
Riksgode
Mer kan läsas på Samfundet Forn Seds hemsida https://www.samfundetfornsed.se

 

Passa på och köp en hednisk almanacka! Klicka här för att beställa.


Dela artikeln
Taggar