LADDAR

Skriv för att söka

Debatt: Svar på artikeln ”Ovetenskapliga myter om transpersoner och kön”

Dela artikeln

Amanda Sköld beskriver i sin artikel ”Ovetenskapliga myter om transpersoner och kön” (Humanisten 15 maj 2022) vad hon uppfattat vara vetenskapligt konsensus kring kön och könsdysfori. Men få frågor inom vård och vetenskap är mer omtvistade än dessa, och jag vill därför komplettera med fakta som inte berördes i Amanda Skölds artikel.

Däggdjur och fåglar har sedan miljontals år blott två kön, där hanar producerar många små rörliga könsceller och honor producerar mycket färre och större orörliga könsceller. Det finns förstås undantag från denna huvudregel, som att man är infertil innan puberteten och efter menopaus, eller att olika skador eller missbildningar kan hindra produktionen av könsceller. Mitt första år som nybliven läkare undersökte jag över tusen nyfödda barn, och inte en enda gång var jag oenig med barnmorskan som noterat barnets kön vid födelsen. Förekomsten av sällsynta sjukdomar som påverkar utvecklingen av inre och yttre könsorgan medför inte att ”kön är ett spektrum”, och det är synd att sådana patienter blir slagträn i transdebatten.

En manlig pubertet ger, jämfört med en kvinnlig, en ökad kroppslängd, större muskelmassa (särskilt i överkroppen), ett kraftigare skelett och större kapacitet i lungor och hjärta. Dessa atletiska fördelar finns kvar även om nivån av testosteron i blodet senare sänks med medicinska åtgärder. När man blundar för detta kan tidigare medelmåttiga idrottsmän äntra prispallen efter att ha besegrat de bästa kvinnorna. I USA har Lia Thomas därför utklassat alla kvinnor i universitetens simtävlingar. Under namnet William Thomas rankades simmaren tidigare på plats 462 bland de manliga studenterna(1).

Antalet patienter som söker vård för könsdysfori har i många västländer haft en närmast exponentiell ökning under 2000-talet. Varför vet vi inte säkert, inte heller varför könskvoten helt ändrats så att de flesta av dessa patienter idag är unga kvinnor. År 2007 gavs 31 unga svenskar en ny diagnos på könsidentitetsstörning, 2017 hade detta ökat till 727, en mer än tjugofaldig ökning på tio år. Denna dramatiska förändring gör att vi inte vet om utfallet av vården kommer vara samma för dagens patienter som för gårdagens(2).

Dagens patienter med könsdysfori har i regel mer psykiatrisk samsjuklighet, i första hand autism, adhd, depression och ångestsjukdom. Socialstyrelsen konstaterar att vi inte vet om det är själva könsdysforin som ökar risken för självmord, eftersom denna risk också är förhöjd vid dessa andra diagnoser som förekommer samtidigt(3). Det vi faktiskt vet är att personer med transsexualism historiskt haft en betydande risk för psykisk ohälsa även efter transition. Jämfört med jämnåriga hade de som genomförde könsbyte i Sverige 1973-2003 en 19 gånger ökad risk för självmord under uppföljningstiden efter könsbytet(4).

Vilken nytta vården gör, med könskonträra hormoner, bröstamputation och underlivskirurgi för att ändra utseendet på en frisk kropp, det vet vi faktist inte. Socialstyrelsens nya riktlinjer från 2022 bedömer att för barn och unga är riskerna med hormonbehandling större än den möjliga nyttan och sådan behandling skall i fortsättningen bara ges i undantagsfall(5). Vad gäller effekter och biverkningar av hormonbehandling av vuxna med könsdysfori så håller SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) precis på att gå igenom vilket vetenskapligt underlag som finns och rapporten väntas inom kort(6). Nyttan med underlivskirurgi är otillräckligt undersökt men uppenbart är risken för allvarliga biverkningar betydande(7). Man kan inte med kirurgi tillverka en fungerande penis eller vagina, i bästa fall kan vården skapa något som liknar.

Att personer med könsdysfori har ett lidande är det ingen som ifrågasätter. De flesta i vården verkar också ense om att vissa personer nog har en chans till ett bättre liv om vi med medicinska åtgärder ändrar deras kroppar för att mer likna det andra könet. Men varje patient som efteråt ångrar sig är en katastrof som borde kunnat undvikas, och allt fler ångrare och detransitrerare vågar nu träda fram och ställer vården till svars, i filmer(8), TV-program(9), radiodokumentärer(10) och i rättssalar(11). I Norden och Storbritannien har transvården börjat nyktra till och bli mer försiktig, och även i USA verkar vinden börja vända(12).

Mats Reimer
Krönikör och barnläkare

 1. Washington Post 3 februari 2022 https://www.washingtonpost.com/sports/2022/02/03/lia-thomas-penn-swimming-teammates/
 2. Mikael Landén. Ökningen av köns­dysfori hos unga tarvar eftertanke. Läkartidningen 44–45/2019. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2019/10/okningen-av-konsdysfori-hos-unga-tarvar-eftertanke/
 3. Utvecklingen av diagnosen könsdysfori – Förekomst, samtidiga psykiatriska diagnoser och dödlighet i suicid. Socialstyrelsen 2020. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-2-6600.pdf
 4. Dhejne C et al. 2011. Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden. PLOS ONE 6(2): e16885. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016885)
 5. Socialstyrelsen. Stöd, utredning och hormonbehandling vid könsinkongruens hos barn och ungdomar. Delvis uppdatering av kunskapsstöd, februari 2022. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2022-2-7774.pdf
 6. https://www.sbu.se/sv/pagaende-projekt/hormonbehandling-vid-konsdysfori–vuxna/
 7. Region Västra Götaland, HTA-centrum, rapport 2018:102. https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su4372-1728378332-373/native/2018_102%20Rapport%20Könsdysfori.pdf
 8. Ångrarna 2010, regissör Marcus Lindeen. www.youtu.be/oiaCLLzJnpI
 9. SVT Uppdrag Granskning 2019 https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ug-referens-transtaget-del-2
 10. P1 Dokumentär Sveriges Radio. Att ångra det oåterkalleliga, av Aleksa Lundberg 2022. https://sverigesradio.se/avsnitt/att-angra-det-oaterkalleliga-konskorrigering-detransition-p1-dokumentar
 11. Keira Bell: My Story 2021 https://www.persuasion.community/p/keira-bell-my-story?s=r
 12. Abigail Shrier 4 oktober 2021. Top Trans Doctors Blow the Whistle on ‘Sloppy’ Care. https://bariweiss.substack.com/p/top-trans-doctors-blow-the-whistle?s=r

Dela artikeln
Taggar