LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Debatt: ”Avskaffa trossamfundslagen”

Dela artikeln

När man läser Humanisternas plädering för att Humanisterna som organisation skall anses vara ett trossamfund ger det upphov till diverse reflektioner.

Jag kan förstå att Humanisterna vill likställas med Svenska kyrkan i vad avser stöd från staten i diverse sammanhang och i pekuniära frågor.

Humanisterna plagierar i mycket, genom så kallad triangulering, aktiviteter som normalt förknippas med Svenska kyrkan.

Att förknippas med ett trossamfund sänker Humanisterna ner till samma nivå som diverse religiösa läror, som borde klassificeras som totalitära läror.

Bättre vore om Humanisterna deklarerade sig som en ideell förening med livsåskådning som verksamhet.

Och att nuvarande trossamfund kom upp till denna nivån.

Utmaningen är att en ideell förening måste erkänna sig till de demokratiska regler som vårt samhälle baseras på. Enligt vissa nuvarande trossamfunds läror kan aktiviteter och handlingar utföras och uppmuntras och som strider mot de demokratiska idealen. Det är tveksamt om organisationer som förespråkar t.ex. de Abrahamitiska lärorna uppfyller kraven för att registreras som ideell förening.

Statens lösning på detta problem är just att deklarera vissa organisationer som trossamfund.

Och att legitimera dessa föreningars syn på hur samhället skall vara organiserat.

Det finns ingen absolut religionsfrihet eftersom de religiosa förbunden måste rätta sig efter de lagar som stiftats av det demokratiska samhället. På samma sätt finns inte heller en absolut ägandefrihet. Vad ägaren av en viss resurs äger är rätten att förvalta resursen för kommande generationer.

Ibland får man känslan av att de religiösa förbunden infiltrerat Humanisterna för att få till stånd en diskussion som den föreliggande. Man för en liknande diskussion om gud finns eller inte. De religiösa förbunden vet att de inte kan bevisa guds existens och försöker skyffla över bevisbördan till dem med annan uppfattning.

Om de religiösa förbunden kan få det till att tro är normaltillståndet, kan de hävda att  humanister och ateister bara framför alternativa fakta. Allt är egentligen en tro. Tro på övernaturliga entiteter eller vetenskap är i grunden samma sak. Bara lite olika synsätt.

Det intressanta i sammanhanget är att majoriten av jordens befolkning inte tror på att det finns någon gud. Möjligen kan vissa tro att det finns andar. De flesta av de läror som i Sverige kallas för religioner är bara förhållningsregler för hur du skall leva ditt liv. Religioner torde vara de Abrahamitiska lärorna och Hinduismen. Jag kan ha utelämnat några som jag inte känner till.

Hade inte Humanisterna en tidigare diskussion om demokrati och alternativa fakta?

Med det sagt vore det bättre om Humanisterna pläderade för att avskaffa Trossamfundslagen med följdförfattningar. Endast då skulle staten kunna likställa alla föreningar i demokratisk anda.

Göran Persson


Dela artikeln
Taggar