LADDAR

Skriv för att söka

Vem går med i en sekt och varför?

Dela artikeln

Jag har mött avhoppare från olika sekteristiska sammanhang i snart 30 år, varav över 10 år som terapeut. Jag var själv med i den så kallade Moonrörelsen i USA i två år i 20-årsåldern. Ständigt återkommande frågor är: vem går med i en sekt och varför?

Frågorna tar avstamp i förhastade slutsatser: eftersom det är så märkligt så måste det ju vara en särskild sorts människor som söker sig dit, som saknar något, sannolikt lättlurade och/eller jagsvaga som inte lyckas ta sig därifrån. Inom socialpsykologin kallas detta ”det fundamentala attributionsfelet”. Det är en tendens att hellre förklara en individs beteende i en viss situation med interna faktorer (individens personlighet) snarare än yttre faktorer (omständigheter i situationen). Det förklarar inte ens egna tolkningar av ens eget beteende där man lättare uppmärksammar och tänker på omständigheternas betydelse.

Det finns många definitioner av ordet sekt, eller sekterism, där kärnan är att mänskliga rättigheter som tanke- och yttrandefrihet kränks. Otillbörlig påverkan eller systematisk manipulation kan med olika metoder leda till att möjligheten att göra fria informerade val försämras så kraftigt att inte kan nyttjas under en kortare eller längre period.

Dessa socialpsykologiska mekanismer kan återfinnas i alla möjliga sammanhang i olika grad. Det finns intressanta likheter mellan det som händer i en destruktiv relation, där det förekommer psykiskt våld som många gånger leder vidare till fysiskt våld, till större sammanhang som kriminella gäng, eller till och med nationer som Nordkorea. En viktig skillnad är att de religiösa sekternas hot gäller även efter döden vilket gör att man därför inte kan fly genom att lämna gruppen eller ta sitt liv.

Jag har inte träffat någon som med öppna ögon gett sig in i sammanhang där de sedan blivit isolerade, manipulerade, skrämda, kränkta och utnyttjade, psykologisk, ekonomiskt och ibland även sexuellt. Detta drabbar inte minst barnen som är mest utsatta. Det börjar i stället som värme, gemenskap, ett altruistiskt mål att jobba för, meningsfullhet och kärleksfullhet. Det betyder inte nödvändigtvis att man allt saknat detta innan, men här tas man ofta med storm, som i en passionerad förälskelse.

HBO-serien The Vow, ger en bild av hur självhjälpsgruppen NXVIM kunde spåra ur till en sekt. I en scen ser man hur skådespelerskan Allison Mack introduceras för den redan upphöjde filosofen, Keith Raniere, som sägs ha ett IQ på 240. Han finner snabbt rätt knappar att trycka på när han omtolkar hennes glädje till konsten till ett sätt att fördöma sig själv. Hon börjar gråta och blir sårbar när hon vågar prova dessa nya tankar. Han har i förbifarten nämnt en intensivkurs som tar upp hur hon kan lära sig att känna samma glädje för vad som helst. Betet är placerat. Hon vill ha behandling av honom, men han drar sig undan. Han lyckas snabbt skapa ett attraktivt skyltfönster för henne. Han har nu blivit dömd till 120 års fängelse för trafficking, utpressning, innehav av barnpornografi och andra brott.

Här i Sverige har vi fått följa den tragiska historien om Knutby Filadelfia som till slut upplöstes och där tre före detta pastorer dömdes för misshandel respektive sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Sedan tidigare är en pastor dömd för anstiftan till mord och mordförsök. Det började med vad avhoppare beskriver som gemenskap och kärlek och en önskan om att leva nära gud.

Vem drabbas? Vi är alla ibland sårbara ibland, som när man börjar ett nytt jobb, avslutar en relation, går igenom en kris av något slag eller bara är ung och oerfaren. Har man då oturen att möta en person som är tillräckligt skicklig på att rekrytera och kan erbjuda något kittlande, tröst eller en hjälpande hand, så är man i en riskfylld situation. Vad som attraherar varierar mellan människor och situationer, som att bli en bättre människa, påverka världen, klimatet, att utforska existentiella frågor eller lära sig hur man snabbt kan bli rik.

Det handlar om att spela på känslor. Starka känslor gör det svårt att tänka klart. Ju längre en sådan process pågår desto svårare blir det. Parallellt har man blivit mentalt isolerad, investerat mycket tid och energi, utlämnat djupt personlig information som kan användas emot en och kanske bränt broar tillbaka. Det korta svaret är att vem som helst i en sårbar situation kan bli manipulerad om manipulatören är tillräckligt skicklig och kan erbjuda något som ger mersmak. Särskilt sårbara är de som tror de är för smarta för att luras. 

Helena Löfgren, Legitimerad psykoterapeut & Fil. Kand. i psykologi

 

Dela artikeln