LADDAR

Skriv för att söka

När sex blir religion – ur Clas Svahns bok ”Sekter”

Dela artikeln

Guds barn är en av de mest förvirrande men också otäckaste sekter som har verkat i Sverige. Under några år i början av 1970-talet blev sekten känd för allmänheten, inte minst efter ett framträdande i teveprogrammet Uppdraget då en av medlemmarna fördes in i studion med kedjor runt händerna för att inte kunna kidnappas av sina förtvivlade föräldrar som satt i publiken. Guds barns målgrupp var ungdomar vars osäkerhet och frågor inför ett annalkande vuxenliv utnyttjades.

”Children of God” leddes från USA av svenskättlingen David Brandt Berg eller Moses David som han kallade sig. Berg hade redan på 1940-talet grundat sin egen församling i Arizona, Christian and missionary alliance, men kastats ut sedan han anklagats för att ha förgripit sig sexuellt på en kvinnlig anställd. 1969 sa sig David Berg ha tagit emot en vision om att Kalifornien skulle sjunka i havet. Senare dök Berg upp i kretsen kring en tevepredikant i Kalifornien där hans sammanblandning av religion och ren kommersialism passade in. 1971 bröt dock tevepredikanten med David Berg efter nya anklagelser om sexuella övergrepp.

Berg, som också var uttalad antisemit, omgavs under hela sitt liv av anklagelser om sexuella övergrepp från en rad personer men ansåg sig själv vara Guds utsände på jorden och därmed fläckfri. Det var också Berg som tolkade Bibelns text åt medlemmarna. Allt han skrev upphöjdes genast till Guds ord och från USA och senare England styrde han de utländska grupperna med järnhand.

Guds barn bildades i Kalifornien 1968 och hade under 70-talet grupper boende i kollektiv i Stockholm, Göteborg, Malmö och Skillingsfors i Värmland. Huset i Skillingsfors, en mil från norska gränsen, var egentligen ett gästhem som ägdes av en äldre kvinna, men det gjordes snart om till något av en bas när sekten flyttade in där i januari 1972. Här placerades sektens tryckpress och det var hit de amerikanska ledarna kom för att gömma sig när de hamnat för mycket i hetluften. Utan att betala ett öre stannade ett trettiotal sektmedlemmar kvar där i flera år, men våren 1975 tvingades sektmedlemmarna lämna högkvarteret sedan massmedia uppmärksammat det. De pengar som kom in från de ”frivilliga” donationer som alla nya medlemmar förväntades göra försvann i ledarnas fickor.

Mycket av förkunnandet genomfördes med hjälp av mobila team som reste genom landet för att sprida läran och dela ut de så kallade Mo-brev som trycktes i Skillingsfors. Breven skrevs av David Berg från hans gömställe i London och totalt producerade sektledaren över 3 000 sådana små brev.

Mo-breven var en blandning av skrivna budskap och tecknade serier. Titlarna var minst sagt förvirrande: Vem sköt Kennedy?, Horan Amerika, Bergs brud, Häng me’ mamma – bränn din behå me’samma. I en serieruta uppmanar David Berg män som hade svårt att få sin fru i säng att fylla henne med vin. Efter det sluddrar kvinnan på teckningen: ”Kom, hick, älskling, hick, så tar vi, hick, ett nummer!” Berg uppmanade också kvinnor att klä sig lätt och visa så mycket av sin kropp som möjligt. Kvinnan sågs som mannens egendom och för en utomstående var det mycket svårt att förstå var sektens religiösa budskap egentligen fanns. ”Det går en gubbsjuk ton genom breven”, skrev Vår Kyrka i en artikel om sekten 1974.

Så vilken lära var det då som förkunnades av David Berg? En hel del står att känna igen från den kristna Bibeln men det allra mesta är tolkningar av David Berg själv kryddat med politik, mycket sex och en hel del teckningar. Den enda version av Bibeln som Guds barns medlemmar var tillåtna att läsa var King James version från 1611.

Enligt Guds barn är vår jord på väg mot undergången såväl andligen som fysiskt. I en intervju i Expressen i oktober 1974 beskriver en medlem sig och de andra på det här viset: ”Vi är drop-outs, avhoppare från det här ruttna samhället som förpestar luften, förstör vattnet och mördar barn.”

Som så många andra sekter gav man också akt på de tecken som himlen hade att bjuda. När den ljusstarka kometen Kohoutek började avteckna sig på natthimlen i slutet av 1973 förkunnade David Berg att detta var tecknet på om inte hela jordens så åtminstone Amerikas undergång. En nedräkning började i väntan på att USA skulle förgöras som straff för sin kapitalism och materialism. De syndiga invånarna fick rådet att emigrera snarast möjligt.

När så jorden inte gick under och kometen bara blev en svårobserverad fläck på himlen konstaterade David Berg i skriften Kometens utsaga att det var han och Guds barn som hade räddat världen: ”Vem varnade världen? Vi gjorde det! Vi fick ut varningen från den ena änden av den här världen till den andra, och världen blev varnad genom våra ord! Fattar du det? Så Herren behövde inte ens låta kometen uppträda!”

År 1973 hade ändå bjudit på en rad illavarslande tecken, till exempel torkan i Etiopien och Bangladesh samt att flera presidenter dog eller avgick. Händelserna var ett straff från Gud som flyttade monsunregnen långt ut till havs för att straffa de arma människorna i Afrika och Asien. Varför Gud valde att bestraffa människor i länder som redan led svårt kom det aldrig någon förklaring på från David Berg.

Nu lät sig inte David Berg nedslås av den uteblivna katastrofen utan profeterade också om Jesus snara återkomst som han satte till 1993, möjligen hösten 1994 eller kanske 1995. Vid sin egen sida för att möta den återvändande Kristus skulle David Berg ha Libyens dåvarande ledare Muammar Khadaffi, en man som han ömsom kallade för Antikrist och ömsom för Guds utvalde profet i sina skrifter. Klarare än så blev det inte när David Berg predikade.

Överhuvudtaget ser Guds barn de flesta stora händelser i världen som ingripanden från Gud. Hitlers utrotning av judar och hela det andra världskriget kallar David Berg för ”smisk från Herren” i ett Mo-brev.

I ett brev som skickades ut av Guds barn den 18 september 1975 räknade organisationen upp sju punkter som skulle beskriva sektens tro. En av punkterna, ”försaka allt för att leva tillsammans”, visade vilket liv den nya medlemmen kunde vänta sig. Här gällde det att helt inrikta sig på ett liv tillsammans med Guds barn medan den familj man en gång lämnat skulle glömmas, och detta så snart som möjligt. Nya medlemmar fick skriva under ett avtal där de förband sig att göra sig av med alla sina ägodelar. I avtalet stod också att ”Du måste stillatigande och utan dröjsmål åtlyda dina överordnade i Herren om du önskar fortsätta som medlem i gruppen”. Det gällde alltså att lyda David Berg och hans närmaste om man inte skulle straffas.

Ofta skickades pojkarna och flickorna ut för att tigga ihop pengar, men viktigast var att dela ut PR för sekten och att sälja Mo-breven. I praktiken blev medlemmen snabbt livegen. Man fick inte uttala sig utan godkännande från den lokala ledaren. Alla order från ledarna måste lydas utan frågor, pojkar och flickor kunde giftas ihop utan att själva kunna hindra detta och varje dag skulle ägnas åt arbete för sekten. Barn som föddes inom sekten blev allas ansvar och de små uppfostrades i Skillingsmark med hjälp av Montessorimetoder.

Liksom inom flera andra sekter tvingades den nya medlemmen att byta namn, vilket i Guds barns fall skedde genom att man på måfå slog upp en sida i Bibeln, satte fingret på en rad och tog det namn som låg närmast.

I februari 1978 hade David Berg meddelat att sekten skulle byta namn från Guds barn till Kärlekens familj. Budskapet var dock fortfarande detsamma. När Aftonbladets reporter samma år mötte ett kollektiv i Malmö fick hon veta att medlemmarna inte ville ha ett vanligt ”borgerligt arbete” eftersom det inte fyllde livet med mening. Istället levde de på gåvor och på att sprida broschyrer med David Bergs budskap: Vägen till Gud går genom fri sex.

I Aftonbladet den 14 februari 1983 berättade en avhoppare om hur allt inom Kärlekens familj verkade gå ut på sex. Sektens lokala ledare hade tillgång till vilken kvinna han ville inom kollektivet. I David Bergs skrifter förespråkades barnsex och aga.

Genom att skilja de nya medlemmarna från sina familjer drog Guds barn på sig mycket kritik, och flera försök att ta tillbaka barn och släktingar gjordes av oroliga föräldrar. I en 64 sidor tjock rapport som New Yorks justitieutskott publicerade på uppdrag av dåvarande guvernören Nelson Rockefeller i mitten av 70-talet beskrevs Gud barn som en sekt som utsätter sina medlemmar för ”hjärntvätt, misshandelshot och sexuella övergrepp”. Först 1986 förbjöd sekten uttryckligen sex mellan vuxna och minderåriga.

En som vittnat om David Bergs brott är hans egen styvson Ricky Rodriguez, som i en artikel anklagade Berg för en rad sexuella övergrepp. Ricky Rodriguez själv drabbades också av sektens övergrepp och bilder på honom då han utsattes för en del av dessa trycktes i en läsebok för barn som Guds barn publicerade under titeln The Story of Davidito. 2005 mördade Rodriguez en av sina kvinnliga plågoandar innan han själv begick självmord några timmar senare.

I Sverige gick det så långt att Högsta domstolen i november 1987 gav en 11-årig flicka en ny pappa för att befria henne från sektens inflytande. Flickans far var predikant hos Guds barn och domstolen ansåg att det var bäst för henne att adopteras av sin mammas nye man istället för att ha kvar sin biologiska pappa. Mamman själv hade då varit medlem i sekten under sex år där hon förnedrats och utnyttjats. Bland annat tvingades hon resa till Portugal för att arbeta som ”Guds hora”. Efter ett missfall skickades hon hem till Sverige där hon slutligen lyckades ta sig ur sekten. Samma år som HD:s dom kom upphörde också sekten med att utnyttja sina kvinnliga medlemmar som ”horor för Jesus”.

Nu blev Guds barn aldrig särskilt stort i Sverige. Totalt lockade man närmare 200 medlemmar när sekten var som störst och i dag finns endast ett dussintal kvar. Flera av ledarna var influgna från USA och kunde tack vare att de tillhörde en religiös sekt, som också garanterade deras uppehälle, få förlängt uppehållstillstånd av det svenska invandrarverket. Efter hand kom dock sekten att spridas till Asien där flera länder kastade ut medlemmarna.

När David Berg 75 år gammal avled 1994 togs rörelsen över av hans fru Karen Zerby. Sedan 1977 har Guds barn bytt namn flera gånger. Under åren 1978 till 1981 gick sekten under namnet The family of love, för att mellan 1982 och 2003 kalla sig The family. I dag verkar sekten under The family international och har givetvis en egen hemsida där man bland annat ägnar sig åt att fortsätta försöka hitta tecken på jordens snara undergång. ”Varje år ser vi hur allt fler förutsägelser från profeter och astrologer – och Bibeln – fullbordas runt om oss”, skriver man bland annat. Att man har sagt sig se tecknen i mer än 30 år nu bekymrar inte sekten, som på hemsidan påstår sig ha 10 000 vuxna medarbetare i över 100 länder.

Som så många andra sekter tror man sig leva i de yttersta dagarna då Jesus ska återvända till jorden och syndare ska skiljas från rättfärdiga. Innan Jesus kommer tillbaka måste jorden genomlida sju år av Antikrist och dennes styre. Antikrist skapar under sin tid vid makten en världsregering men efter tre och ett halvt år tas han helt över av Satan och enorma naturkatastrofer kommer att börja skaka planeten. I slutet av de sju åren hämtar Herren upp sina rättrogna till himlen varefter Jesus och Antikrist möts i det sista stora slaget vid Harmagedon där Jesus vinner och sedan härskar över jorden i tusen år. Dessa tankar är inte särskilt originella utan återfinns hos många fundamentalistiskt kristna grupper.

Medlemmarna själva ser sig som soldater i denna kamp mellan gott och ont.

Att sekten bytt namn och tagit sig ut på nätet är ingen garanti för att den förändrat sina grundläggande värderingar. På dess hemsida beskrivs sektens historia som ”färgstark” och David Berg kallas ”Fader David”. Men det står inte ett ord om de felaktiga profetiorna, det sexuella utnyttjandet och envåldshärskande som gruppen ägnat sig åt. Inte heller tar man avstånd från alla de grymheter som utförts i sektens namn genom åren. I dag för den prydliga sajten tankarna till ett företag. Här säljs häftiga filmer för barn, böcker för en vuxen publik och färgglada affischer. Förvandlingen från en bespottad sekt som delade ut pornografiska flygblad, ledd av en gubbsjuk, självutnämnd Gud är i full gång.

Clas Svahn 2020 Sekter, hemliga sällskap och domedagsprofeter. Semic (E-bok). Köp boken här.

Publicerad med författarens tillstånd.


Dela artikeln