LADDAR

Skriv för att söka

Lakrimatorium – sorgedonation och tårförmedling

Dela artikeln

Vart går vi med våra tårar? Var tar vi vägen med vår sorg? Det är med de frågorna det börjar. Jag har just tagit emot ett samtal. Ett av de som vrider verkligheten. Utanför fortsätter duvor att picka och bussar att köra förbi. Själv sitter jag i ett hörn av universitetsbiblioteket, med en servett som börjar likna papier-maché. Det är där det börjar. Vid en bortglömd kopiator, dit jag gått med mina tårar, uppstår Lakrimatorium, Sveriges första sorgedonationscentral och tårförmedlingsservice.


SORGEDONATION
Denna information riktar sig till dig som önskar att donera sorgefiler till vårt tårarkiv. Nedan beskrivs processen.

Vem kan bli donator?

För att kunna bli donator behöver två (2) förutsättningar uppfyllas: 

 • Du ska vilja donera.
 • Du ska godkänna att din donation anonymiseras.

Vad händer om jag är aktuell som donator?

Om ovanstående förutsättningar visar att du är aktuell som donator kommer du att få:

 1. Välja på vilket sätt du ska utvinna sorgestoff (muntligt eller skriftlig).
 2. Utvinna sorgestoff på ditt valda sätt.
 3. Besluta om du vill att ditt sorgestoff ska bearbetas till en sorgefil.
 4. Slutföra sorgedonationen i vårt tårarkiv.

Efter att du slutfört donationsprocessen har du möjlighet att äta en knäckemacka i vår lounge om du vill.


Lakrimatorium är en interaktiv scenkonstföreställning som spelades hösten 2019 i Bollebygd och Göteborg. Föreställningen är utformad som ett donationscenter som – utifrån övertygelsen om sorgens inneboende värde – tar emot, arkiverar och förmedlar sorgeberättelser människor emellan. Efter en inledande introduktion kan besökaren sedan på sina egna villkor antingen donera eller hämta ut en donation.

Föreställningen syftar till att göra plats för sorgens ensamma och specifika såväl som kollektiva och allmänmänskliga aspekter, utan att ställa dessa mot varandra. Navet är det tårarkiv som byggts upp med över 160 sorgefiler från ett femtiotal donatorer samt den sökbara sorgebas som gör det möjligt för en mottagare att hitta just den sorgefil hen vill hämta ut.


TÅRFÖRMEDLING
Vem kan ta emot en donation?

För att kunna bli mottagare behöver en förutsättning (1) uppfyllas: 

 • Du ska vilja ta emot en donation.

Vad händer om jag är aktuell som mottagare?

Om ovanstående förutsättning visar att du är aktuell som mottagare kommer du att få:

 • Välja vilka sorgefiler du vill hämta ut genom att söka i vår digitala databas, sorgebasen.
 • Hämta ut din donation inne i tårarkivet.

Efter att du hämtat ut en donation har du möjlighet att äta en knäckemacka i vår lounge om du vill. Notera att du får ta med dig sorgefilerna hem och alltså väljer när och var du vill läsa dem.

Hur väljer jag vilka sorgefiler min donation ska bestå av?

Du sätter själv ihop den sorgedos du ska hämta ut. Du kan välja upp till tre sorgefiler. Genom vår sökbara databas, sorgebasen, kan du hitta de filer som passar just dig.

 • En sorgefil är en kort text – en reflektion, minne eller berättelse som relaterar till sorg eller tårar.
 • Sorgefilerna är anonymiserade donationer från olika donatorer.
 • Längden varierar mellan ca 10 och 800 ord.
 • Idag består tårarkivet av 183 sorgefiler och ca 48 000 ord.
 • I sorgebasen hittar du nyckelord och data över varje sorgefil, om t.ex. innehåll, från vilket perspektiv den är berättad och om den berör någon specifik förlust.

Med Lakrimatorium ville jag synliggöra och legitimera olika sorgeupplevelser. Ett påstående som föreställningen gör i sin utformning – att vara en donationscentral istället för till exempel en vårdcentral – är att den sorg du bär på är värdefull, naturlig och kan bli viktig för någon annan. Som vid stamcellsdonation eller blodgivning. Jag ville jag skapa en plats dit besökarna kunde komma med sin egen sorg eller hämta ut någon annans. Där sorgen, som ofta omgärdas av ensamhet, kunde bli en källa till kontakt.


Ur Lakrimatoriums folder ”Vår verksamhet”

Vi drivs av övertygelsen om att varje sorg är unik och ojämförbar. Sorgen är unik eftersom förlusten är unik. Därmed förtjänar varje sorgefil en plats i arkivet. Vårt tårarkiv blir aldrig fullt eller fullständigt.

Sorgen är unik men att sörja är en del av det mänskliga tillståndet. Vi definierar sorg som de blandade känslor som uppstår efter en förlust eller förändring av något som var värdefullt för dig. Som donator kvalificerar du dig om du upplevt detta gällande t.ex. en person, en relation, ett sammanhang, ett husdjur, status, en dröm, en förhoppning, identitet, tillit, din kropp, ett arbete, en föreställd framtid, en livssyn och/eller något annat.

Vi tror på det ensamma och specifika i sorg. För mottagare skräddarsys därför sorgedosen – den kombination av sorgefiler som kvitteras ut – av mottagaren själv. Bara du själv kan bestämma vad du behöver just där och då.  


Måste det vara till en bortglömd kopiator vi går med våra tårar? Som föreställningens tårarkivarie har jag mött många besökare som tvivlat på om deras sorg verkligen kunde vara relevant för någon annan, eller om den ens var värd att kallas sorg. Sedan har de gett ord till något rasande smärtsamt, oväntat eller stillsamt vardagligt. Jag har fått ta emot donationer om relationer som gått sönder. Dansmöss som dött. Liv som inte blev som förväntat. Och deras ord har jag upplevt som den dyrbaraste gåva, varenda gång, och med vördnad lagt till i tårarkivet.

Erika Lindahl, Scenkonstnär, Göteborg


Dela artikeln