LADDAR

Skriv för att söka

Celebrating dissent – konferens i Oslo, 2024

Dela artikeln

Dags för konferensen Celebrating dissent där avhopp från religion firas med föreläsningar, samtal, konst och möten med folk från hela världen. Biljetter finns att tillgå på sidan Celebrating dissent.

Mer än 50 fritänkare från Algeriet, Bangladesh, Belgien, Kanada, Kroatien, Egypten, Tyskland, Indien, Iran, Frankrike, Kenya, Kosovo, Libanon, Marocko, Nederländerna, Nigeria, Norge, Pakistan, Saudiarabien, Somalia, Syrien, Sverige , Schweiz, Tanzania, Turkiet, Tunisien, Storbritannien, Ukraina, USA och diasporan samlas i Oslo under 31 augusti – 1 september 2024 för konferensen Celebrating dissent, Oslo.

Tvådagarskonferensen är en fortsättning på de enormt framgångsrika Celebrating Dissent-konferenserna som hölls i London (2014), London (2017), Amsterdam (2019), Köln (2022) och Paris (2023) i vad som har blivit de största sammankomsterna av exmuslimer från hela världen.

 


 

Time for the conference Celebrating dissent where dissent from religion will be celebrated with lectures, conversations, arts and gatherings with people all around the world. Tickets are available at Celebrating dissent.

More than 50 freethinkers from Algeria, Bangladesh, Belgium, Canada, Croatia, Egypt, Germany, India, Iran, France, Kenya, Kosovo, Lebanon, Morocco, the Netherlands, Nigeria, Norway, Pakistan, Saudi Arabia, Somalia, Syria, Sweden, Switzerland, Tanzania, Turkey, Tunisia, UK, Ukraine, USA and the Diaspora will gather in Oslo during 31 August – 1 September 2024 for Celebrating Dissent Oslo.

The two day conference is a continuation of the hugely successful Celebrating Dissent conferences held in London (2014), London (2017), Amsterdam (2019), Cologne (2022) and Paris (2023) in what has become the largest gatherings of ex-Muslims across the globe.

 


Dela artikeln
Taggar