LADDAR

Skriv för att söka

Hädelselagstiftning? Några röster

Dela artikeln

Hädelselagar i Sverige? Humanisterna tycker till
Humanisterna är emot ett förbud mot brännande av böcker som anses heliga, och starkt emot ett förbud mot hädelse, även under beteckningen trosfrihet. I Sverige krävs inte mer reglering av detta än vad som redan föreskrivs i brottsbalken om hets mot folkgrupp (16 kap. 8§).

Humanisterna är mycket skeptiska till inskränkningar i yttrandefriheten, och menar att om myndigheterna inför sådana inskränkningar med avseende på tid och plats för yttranden måste inskränkningarna vara synnerligen väl motiverade, exempelvis med hänsyn till säkerhet i samhället.
Diktaturer som inte själva skyddar mänskliga rättigheter ska inte diktera vad som är tillåtet och inte tillåtet i demokratiska och liberala länder, såsom Sverige och Danmark.

Vi förväntar oss att länder med en muslimsk majoritet skyddar utländska ambassader och diplomater minst lika bra som de önskar att Koranen ska skyddas. För att leva tillsammans i världssamfundet med våra olika uppfattningar och kulturer, är det viktigt att alla tolererar det de själva inte gillar, så länge det ryms inom gränserna för lagen och de mänskliga rättigheterna.

Hädelselagar i Sverige? 31 moskéer tycker till
I en enkät (gjord av Stiftelsen Doku) svarar 30 av 31 företrädare för svenska moskéer att de inte bara strävar efter att koranbränning förbjuds, utan också att Sverige förbjuder andra handlingar som skändar, provocerar och förolämpar islams och muslimers symboler och heliga värderingar.

Humanisterna försvarar religions- och övertygelfriheten, men vi vet också att flera av våra värderingar och övertygelser provocerar och riskerar att förolämpa många muslimer. Det är beklämmande och provocerande att ett flertal muslimska företräderare i Sverige uttrycker sig på ett sätt som får oss tro att de vill inskränka vår religions- och övertygelsefrihet.

Hädelselagar i Danmark? Humanistisk Samfund tycker till
The Danish government has today presented a bill that will put an end to public burnings of Qurans and other items of significant religious significance to a community of faith.

Humanist Society distances itself from the burnings of the Quran, but is against the bill which is a reintroduction of blasphemy legislation.

Kirstine Kærn, comments: “Let us protect people and their rights instead of reintroducing new blasphemous paragraphs with particular focus on religions and faith communities. Blasphemy laws send the completely wrong signal to the world that it’s okay to punish insults against gods.”

Hädelselagar i världen? FN:s råd för mänskliga rättigheter tycker till
I mitten av juli antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution som likställde alla skändning av heliga böcker och religiösa symboler med hat mot religiösa grupper och uppvigling.

Under FN-mötet protesterade Humanists International mot detta och sa bland annat att ”skändning” av religiösa böcker och symboler inte i sig självt alltid kan likställas med uppvigling, utan sammanhanget är avgöranden för när det kan anses brottsligt.

Humanists International nämnde också att lagar mot blasfemi och mot kränkning av religioner öppnar upp för masscensur och tystande av legitima yttranden och avståndståndstaganden, och att dessa lagar ofta drabbar religiösa minoriteter.

28 av FN-rådets medlemmar röstade för resolutionen. Bland dessa återfinns Kina, Pakistan, Indien och Bangladesh. Länder där religiösa minoriteter och fritänkare diskrimineras, förföljs, fängslas och dödas. Det är oerhört allvarligt att dessa länder har sådant inflytande över FN.


Dela artikeln
Taggar