LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Moral är första steget i riktning mot vansinne

Dela artikeln

Moral har blivit en viktig sak i samhället eftersom människor har övergivit mänskligheten.

Citatet kan tolkas så som, om vi blir medvetna om vår mänsklighet så behöver vi inte moral. Nu har människor lagt mänskligheten åt sidan och i stället försöker bete sig som människor med moral, och detta fungerar inte. Därför att alla moraliska människor vill komma med förslag på sin egen moral, vilket gör att olika typer av moral hamnar i krig hela tiden. Var vi än befinner oss och försöker debattera vad som är moraliskt rätt och moralisk fel så blir det konflikter. I världen, inom politiken, i en familj, eller till och med i parrelationer kan vi inte komma överens om just rätt och fel. Därför är politiker oftast oense, familjer splittras och par separeras. De moraliska människorna har alltid problem eftersom de är bergsäkra på att de har rätt och alla andra har fel. Om du tror att du har de starkaste moralen så kommer du aldrig se att andra människor kan vara bättre än dig. I sådana fall har du ett psykologiskt problem.

Citatet för mig är visdom, den kommer från den indiske gurun Sadhguru som menar att vi behöver använda vårt förnuft för att kunna komma överens på denna jord. Men varför har moral ersatt mänskligheten? Han menar att det beror på våra utbildningssystem och den sociala mekanismen. Vi gör inte tillräckligt mycket för att blanda in det mänskliga i oss människor, i stället har vi varit upptagna med att fixa moralen. Vi har helt enkelt delat in oss människor i moraliska sekter som är i ständigt krig. De har i förväg fördefinierade sätt att lösa problem på. Moraliska personer tenderar också vara konservativa och är emot nytänkande från nya generationers idéer. Men om vi i stället blandar in mänskligheten i oss själva kommer vi göra det mest förnuftiga som behövs vid varje nytt tillfället, vilket är det viktigaste. Att våra handlingar bör vara i en kontext med verkligen som vi existerar i. Eftersom kontexten förändras så behöver vi också tänka om i varenda ny situation och handla rätt i den stunden.

Shilan Hasan
Ordförande i Humanisterna Örebro


Dela artikeln
Taggar