LADDAR

Skriv för att söka

Ordföranden har ordet: Låt oss sänka medlemsåldern ett snäpp

Dela artikeln

Humanisterna förespråkar religionsfrihet även för barn. Därför är vi kritiska till religiösa samfund som tillåter att föräldrar inviger sina barn i en gemenskap utan deras samtycke.

Vi menar att anslutning till ett trossamfund är något som barnet själv kan bestämma vid mogen ålder. För att gardera att Humanisterna inte begår samma övertramp har förbundet valt att lägga medlemsåldern på 16 år. Men har vi kanske tagit i lite väl mycket?

Rent juridiskt är det vid 15 års ålder som många av de viktiga rättigheterna och skyldigheterna börjar gälla. Vid denna ålder får man köra moped, ha sexuellt umgänge, och man blir straffmyndig. Vid 16 års ålder tillkommer främst rätten att få övningsköra bil.

Har man nått den mognad att man kan straffas för sina handlingar verkar det inte orimligt att även kunna välja medlemskap i en livsåskådningsorganisation. Lagen kräver samtycke för barns medlemskap vid 12 års ålder vilket antyder att barn redan då  har förmågan att själva välja. Om Humanisterna sänker medlemsåldern ett snäpp till 15 år borde mognaden fortfarande vara säkrad med viss marginal.

Det var vid Humanisternas kongress 2013 som medlemsåldern höjdes från 12 till 16 år. Motiveringen var då: ”Att fastställa en lämplig minimiålder är inte okomplicerat, men en vägledning kan vara att några länder har sänkt rösträttsåldern till 16 år.” Enligt mig är rösträttsåldern i några andra länder ett svagt argument. Jag anser att åldern då man blir straffmyndig i Sverige är ett starkare argument för att motivera mognad.

Humanisterna driver en mycket uppskattad konfirmationsverksamhet för ungdomar, som oftast är kring 15 år. Fokus ligger på humanism, kritiskt tänkande, och mänskliga rättigheter.

Om man är mogen nog för att ta till sig en Humanistisk konfirmation borde man rimligtvis vara mogen nog att bli medlem i förbundet.

Humanisterna har länge kämpat med en föryngring av medlemmarna. Genom att sätta medlemsåldern utom räckhåll för våra konfirmander motarbetar vi oss själva. Låt oss vid nästa kongress sänka medlemsåldern ett snäpp och möjliggöra medlemskap för våra konfirmander.

David Rönnegard
Ordförande, Humanisterna


Dela artikeln
Taggar