LADDAR

Skriv för att söka

Redaktörerna har ordet: Undomshumanism

Dela artikeln

Det senaste numret av Humanisten ska nu börja dimpa ner i era brevlådor, om ni har papperstidning. Annars kan ni läsa artiklarna här, de kommer att läggas ut under hösten.


Är det något som Humanisterna saknar så är det en ungdomlig ton.

Vi är inte speciellt coola eller tiktokiga. Ungdomar har ingen aning om vilka vi är. Varför ägnar vi då ett helt nummer av vår tidning åt temat ungdom? Jo, för att det inte finns någon vettig anledning till att ni inte är medlemmar i vårt förbund. Humanisterna är i grunden ett grubbelförbund. Vi grubblar över vårt ursprung, över oss själva, över livet, över döden, över politiken och över världen. Det tycker vi är mänskligt. Vi vill leta efter svaren tillsammans med andra människor som liksom vi är nyfikna,  diskussionslystna och anser att det krävs en massa samtal och läsning i olika böcker för att ens komma i närheten av några svar.

Barn grubblar, ungdomar grubblar, vuxna grubblar och äldre grubblar. En del grubblar ihjäl sig. Behåll inte era tankar för er själva: prata med andra. Vi vet att samtalet med våra medmänniskor är nyttigt för vår mentala hälsa och ett grundläggande ”vaccin” mot självmordstankar.

Vårt förbund handlar också om etik, moral, mänskliga rättigheter och skyldigheter. Vi vägrar finna oss i att religionen försöker ta patent på att vara en ”god” människa. Därför erbjuder vi humanistisk konfirmation till er i högstadiet – ett vuxenblivande utan fasta svar. Tillsammans med jämnåriga och tillsammans med handledare som är intresserade av hur ni tänker och resonerar får ni möjlighet att grubbla över livets stora frågor utan en 2000-årig bok med legender som anses ge er alla svaren.

Vårt förbund är till för er som känner er helt främmande inför tanken att religionen och ett övernaturligt väsen kan ge vare sig svar eller tröst. Det är också ett förbund för er som varit troende men känt er kvävda av regler och präster/imamer/rabbiner etc  och deras historiskt inkorrekta tolkningar av världen.

I vårt förbund är kanske den enskilt viktigaste frågan kravet på en sekulär stat. Vi anser att ett land bör styras av demokratiska representanter som vägleds av vetenskaplig information, politiska tankar om hur samhället bör se ut och realpolitiska fakta och effekter. Troendet är en mänsklig rättighet liksom rätten att inte tro. Vi anser att vår stat behöver vara konfessionsfri för att garantera alla medborgares personliga val. Vi anser också att barn måste ha rätt att själva välja sin personliga tro och därför ej bör utsättas för samhälleliga påtryckningar såsom religiösa friskolor utan erbjudas information om olika livsåskådningsalternativ i skolorna.

Vi kommer gärna till er skola och pratar om vårt sätt att resonera. Tala med er religionslärare och be dem kontakta era närmsta humanistiska representanter som ni hittar under lokalavdelningarna på www.humanisterna.se.

Slutligen erbjuder vi konkreta inslag i människors liv. Vi har officianter som kan kontaktas för att hålla i ceremonier som barnvälkomnande, bröllop och begravningar. Att fira festligheter behöver inte innebära att lova bort sin själ till Jesus.

Och du, bli gärna medlem hos oss!! Vi behöver er!!

Janna Aanstoot och Patrik Lindenfors


Dela artikeln
Taggar