LADDAR

Skriv för att söka

Valvecka! Kristdemokraterna har ordet: “Gemenskap och frihet”

Dela artikeln

Inför valet har vi bett politiker från alla riksdagspartier att dela några tankar med Humanistens läsare. Eftersom Lina Nordquist sitter i Humanisternas styrelse kom Liberalerna först. Sen följer partierna i storleksordning.


Att vara senior idag ser väldigt olika ut från person till person. Somliga kan leva ett aktivt liv i tiotals år efter pensionering, andra har slitit ut sig och blir snabbare i behov av stöd och omvårdnad. För Kristdemokraterna är det därför avgörande att en senior har friheten att själv forma sitt liv förenat med att den grundläggande tryggheten alltid finns där.

Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån hur vi tar hand om den äldre generationen. I Sverige har det alltför länge inte fungerat på det sättet. Senioren är inte en person som kan tillgodoses genom kollektiva standardbeslut. En bra politik utformas istället med utgångspunkt i den enskilda människans behov. Kristdemokraterna är partiet där dessa värderingar styr våra politiska beslut.

En del seniorer oroar sig för att räkningarna inte ska kunna betalas i slutet av månaden och ganska många irriteras av höga skatter. Kristdemokraterna sänkte skatten för pensionärer fem gångar senaste regeringsperioden och som oppositionsparti förbättrade man även livet för svenska pensionärer.

Kristdemokraterna sänkte skatten för pensionärer i den gemensamma M/KD-budgeten 2019 och även genom den budget som Kristdemokraterna och Moderaterna tog fram, och förhandlade med Sverigedemokraterna, under hösten 2021. Utöver detta
har Kristdemokraterna också tryggat ett bättre bostadstillägg.

70 är det nya 50
Kristdemokraterna har alltid stått upp för svenska seniorer. Det innefattar också att stå upp för rätten att få fortsätta arbeta och göra det man tycker om i en arbetsgemenskap. Därför är det en självklarhet att sänka skatten för alla pensionärer och de som vill fortsätta jobba. Kristdemokraterna vill införa ett nytt förstärkt jobbskatteavdrag för alla som är 69 år eller äldre. Det skulle ge en extra tusenlapp i månaden.

Det finns en utbredd ålderism i det svenska samhället där en del människor och faktiskt en del politiska partier ser en 68-åring som förbrukad. Det tolererar inte Kristdemokraterna som alltid motsatt sig den sortens ålderism.

Vill se en äldreminister
Det gör skillnad om du sätter en kristdemokrat i förhandlingsrummet. Senaste regeringsperioden tillsatte Kristdemokraterna en äldreminister och vill göra det igen vid förnyat förtroende att sitta i regeringen. Kristdemokraterna är dessutom ett parti som utpräglat arbetar med att fler äldre ska representera partiet som politiska företrädare.

Äldreboendegaranti
Kristdemokraterna föreslår en äldreboendegaranti som innebär att den som fyllt 85 år ska ha möjlighet att få flytta till ett anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns.

Kristdemokraterna vill också se en kraftig utbyggnad av platser i trygghetsboenden för att möjliggöra för fler att få tillgång till ett anpassat boende tidigare. Människor måste få tryggheten i att känna att när dagen är aktuell, så kommer det finnas ett boende att flytta till.

Gemenskap och frihet
Kristdemokraterna vill att kommunerna ska erbjuda äldresamtal till personer som fyllt 80 år, för att minska ensamheten, och till exempel visa vilka möjligheter till aktiviteter som finns och för att upptäcka andra behov i tid. Kristdemokraterna vill också utveckla gemenskapsmöjligheter inom äldreomsorgen och öka stödet till civilsamhällets organisationer.

Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett allvarligt problem. Ensamhet både tär på det psykiska och fysiska måendet.

Jakob Forssmed
Riksdagsledamot (KD)
Vice partiledare


Dela artikeln
Taggar