LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Frågor för Finansdepartementet: Integrationen, religionen och den här nationen

Dela artikeln

Integrationsfrågan seglar då och då upp som en av de viktigaste valfrågorna i de allra flesta västländer. Stora migrationsrörelser från krigszoner och klimatdrabbade länder runt om i världen ställer stora krav på mottagarländerna och pressar till lösningar som ingen ännu har det perfekta receptet för.

Det finns inte heller något solklart sekulärhumanistiskt svar på den politiska frågan om hur man förbättrar integrationen i ett samhälle. Det våra medlemmar är ense om är att vi alla vill ha ett sekulärt styrt samhälle. Med det menar vi att vi anser att religionens roll som makthavare i samhället är förlegad och bygger på ovetenskapliga gamla dogmer och föreställningar som ej bör styra våra demokratiska representanters samhälleliga beslut. Det innebär att religionens påverkan också bör hållas bortom skolans, sjukvårdens och försvarets sfär, liksom andra offentligt finansierade verksamheter. Vi anser att religionen i hög grad särskiljer människor runtom i världen, skapar konflikter och leder till diskriminering och inskränkning av människors fri- och rättigheter i vardagen. Sverige bör vara ett föregångsland när det gäller att hålla distansen mellan stat och religion för att bygga ett samhälle för alla.

Men för att bli ett föregångsland krävs att vi finner robusta och rättvisa sätt att inkludera alla som befinner sig i vårt land. De barn som växer upp här, de ungdomar som skall bli vuxna här, vuxna med drömmar och ansvar, äldre med sin erfarenhet och utsatthet, alla behöver de få plats i vårt samhälle; oavsett härkomst, livsåskådning, kön, sexuell läggning, funktionhinder och så vidare.

Vi behöver inte bara finna vår plats i samhället, vi behöver mötas och samarbeta, samtala och lyssna, lära känna varandra, umgås och vara tillsammans. Vi måste tala samma språk och hjälpa de som kämpar med språket. Vi måste få ut folk i jobb och i aktiviteter, hantera de trauman som folk gått igenom och vi måste bekämpa segregation.

Det är här de politiska lösningarna tar vid och våra medlemmar har olika svar på hur problemen skall hanteras. Det är också här vetenskaplig forskning bör beaktas och appliceras för att nå högre mål. Och det är här våra politiska partier behöver hantera frågan på seriösare och komplexare sätt än att problemen skulle kunna lösas enbart med ”hårdare tag” eller ”återinvandring”.

I ett mångkulturellt sekulärt samhälle är religionen privat. Men vi måste också mötas över gränser och samarbeta; över livsåskådningsgränser, över etniska gränser, över politiska gränser. Bara så kan vi alla bidra till ett samhälle och en nation för oss som har Sverige som hem.

Janna Aanstoot
Humanisternas förbundsstyrelse


Dela artikeln
Taggar