LADDAR

Skriv för att söka

Ordföranden har ordet: Detta vill Humanisterna ha svar på

Dela artikeln

Humanisterna är partipolitiskt obundna, men det betyder inte att vi är opolitiska. Vi driver bara inte partipolitik. Det finns många frågor om hur vårt samhälle är uppbyggt som är av intresse för sekulära humanister. Dessutom är myndigheternas särbehandling av Humanisterna som organisation också av politisk bäring.

Humanisterna driver webbinarieserien Vital Humanism sedan en tid tillbaka där vi bjuder in politiker, journalister, och forskare att diskutera frågor som är av särskilt intresse för den sekulära humanismen. En sådan fråga är demokrati, och med ett nalkande riksdagsval har vi bjudit in representanter från samtliga riksdagspartier för att svara på Humanisternas och medlemmarnas frågor. I skrivande stund har de allra flesta partier valt att medverka.

Utöver medlemmarnas frågor kommer alla partirepresentanter tillfrågas följande:

 • Hur ser ditt parti på sekularism?
  • Anser ni att stat och religion ska vara åtskilda?
  • Anser ni att staten ska vara livsåskådningsneutralt. Dvs. att staten ska behandla alla medborgare lika oavsett deras livsåskådning?
 • Anser ditt parti att yttrandefriheten innefattar rätten att offentligt bränna torahn, bibeln, eller koranen?
 • Hur anser ditt parti att staten ska förhålla sig till religiösa samfund som verkar mot yttrandefriheten och demokratiska principer?
  • Hur ser ditt parti på utländsk, exempelvis salafistisk, finansiering av moskéer?
  • Hur bör Sverige hantera religiösa företrädare och andra ledare som uppmanar till jihadism?
 • Anser ditt parti att friskolor med konfessionell inriktning, sk. religiösa friskolor bör tillåtas?
  • Räcker det med ett etableringsstop för religiösa friskolor? Bör befintliga religiösa friskolor läggas ner?
  • Är det rätt att en sekulär stat finansierar konfessionella skolor som del av den obligatoriska skolgången?
 • Anser ditt parti att ickemedicinsk omskärelse av barn bör vara tillåtet?
  • Anser ni att det är skillnad mellan pojkar och flickor?
  • Hur bör Sverige hantera att flickor som växer upp i Sverige omskärs utomlands?
 • Vad anser ditt parti om att tillåta reglerad dödshjälp i Sverige?
 • Hur ser ditt parti på att Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan alla kommuner i landet.
  • Är det förenligt med en sekulär stat att en enskild religiös organisation utför ett myndighetsuppdrag? Bör begravningsverksamheten administreras av landets kommuner?
  • Bör det vara tillåtet i Sverige, likt många andra länder, att få förvara aska från en avliden anhörig i hemmet?
 • Om ni anser att staten ska vara livsåskådningsneutral, bör Humanisterna då likabehandlas med religiösa livsåskådningsorganisationer? Exempelvis vad gäller vigselrätt och stöd från Myndigheten för stöd till trossamfund.

Alla dessa frågor vill Humanisterna ha svar på från landets politiska partier. Det är frågor som är av vikt för vår livsåskådning på samhällsnivå. Den sista frågan är dock självcentrerad på Humanisterna som organisation, vilket nyligen har blivit särskilt relevant.

Vid Humanisternas senaste kongress röstade en övervägande majoritet på att Humanisterna ska ansöka om att bli ett registrerat trossamfund med ambitionen att sedan söka bidrag hos Myndigheten för stöd till trossamfund. Oavsett om man är för eller emot att staten delar ut stöd till livsåskådningsorganisationer så är det den värld vi lever i nu, och det finns inget skäl till att Humanisterna ska uteslutas från sådant stöd.

Media har på senare tid uppmärksammat ett flertal bidragsberättigade trossamfund som bryter mot demokratiska principer och landets lagar (t.ex. koppleri). Humanisterna å andra sidan arbetar hårt för att främja demokrati, jämställdhet, och allas lika värde. Men vi tror inte på Gud och därför är vi uteslutna från stöd. Detta är mycket bisarrt i ett sekulärt land. När Humanisterna nu kämpar för lika behandling med andra livsåskådningar kan det även belysa hur hela det nuvarande stödsystemet till trossamfund är uppbyggt.

Välkomna att lyssna på svaren från riksdagspartierna under juni månad hos Vital Humanism. https://humanisterna.se/vital-humanism/

David Rönnegard
Ordförande förbundet Humanisterna


Dela artikeln
Taggar