LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Humanisternas kongressbeslut om att arbeta för införandet av ett tredje juridiskt kön

Dela artikeln

En av orsakerna till varför vi har det här temanumret handlar om att Humanisterna fattat ett kongressbeslut om att arbeta för införandet av ett tredje kön. Här kan ni läsa motionstexten och det påföljande kongressbeslutet.

Motion till Humanisternas kongress 2020

Humanisterna har en lång historia av att försvara hbtq-personers rättigheter, som en del av de mänskliga rättigheterna. Vi sätter individen i centrum och alla människor ska behandlas lika inför lagen. Många individers identitet passar inte in i dagens uppdelning i två juridiska kön. Samtidigt är det inte nödvändigt att staten registrerar människors kön i juridiska sammanhang.

I situationer där det kan vara av nytta att registrera kön, t.ex. inom sjukvården görs detta bäst utifrån det aktuella behovet. Det är dock ofta just här som problemen uppstår eftersom juridiskt kön är en bokstav i pass samt tredje siffran i personnumret som gör det svårt (ibland omöjligt) för transpersoner och personer med könsvariation, att få adekvat vård, t.ex. är det svårt/omöjligt för transsexuella män att boka tid för mammografi, ultraljud och förstås journalföras vid förlossning o.s.v. Dessa problem uppstår p.g.a. att de juridiska könen är begränsade till två.

Ett tredje juridiskt kön (icke-binär) är inte en perfekt lösning eftersom det klumpar ihop personer som inte är lika på annat sätt än att de inte passar in i den rådande ordningen.

Långsiktigt är det därför bäst om staten helt upphör registrera juridiskt kön. Eftersom detta förmodligen inte är aktuellt i närtid är ändå ett tredje juridiskt kön ett steg i rätt riktning. Ett antal länder har infört ett tredje juridiskt kön, så det finns erfarenhet att ta del av för den intresserade.

Humanisternas hbtq-nätverk föreslår kongressen att besluta:

  • att ta ställning för införandet av ett tredje juridiskt kön.
  • att ta ställning för att i förlängningen avskaffa juridiska kön.

Humanisternas hbtq-nätverk
Johan Ericsson Qvist & Maria-Elida Lundberg

Kongressens beslut

  • att bifalla motionens första att-sats: att Humanisterna tar ställning för ett införande av ett tredje juridiskt kön
  • att avslå motionens andra att-sats: att Humanisterna tar ställning för att i förlängningen juridiska kön avskaffas

Dela artikeln
Taggar