LADDAR

Skriv för att söka

Religionens plötsliga tillbakagång

Dela artikeln

I maj avled den amerikanska statsvetaren Ronald F. Inglehart, 86 år gammal. Han var direktör för World Value Survey och många av hans publikation bygger på data som organisationen samlat in. Den senaste i raden och hans sista är Religion’s Sudden Decline: What’s Causing it, and What Comes Next? (2020). Det är en välkommen populärvetenskaplig bok för alla som är intresserade av sekulariseringen, dess utveckling och orsaker.

Tidigare forskning har visat att många länder blev mer religiösa under perioden 1981-2007. Den nya boken behandlar tiden därefter fram till 2020 och visar att ett skifte skett. Framför allt inom höginkomstländer har sekulariseringen accelererat, religionen går plötsligt tillbaka. Tydligast är detta i USA. Ett land som varit det stående exemplet på att länder kan vara högt utvecklade och rika, men samtidigt ha en befolkning som huvudsakligen är religiösa.

Vad är det som driver sekulariseringen?

Ingleharts svar är ökad existentiell säkerhet i samhället. Religionen som ett sammanhängande trossystem har tidigare behövts för att ge människor trygghet. Detta behov har minskat. Det innebär att sekulariseringen inte är något givet utifrån landvinningar inom vetenskap och teknologi, utan något som kan gå tillbaka om otryggheten i samhället ökar. Värderingar är dock något som förändras långsamt, generation till generation. Det är den existentiella säkerheten i landet när en generation växer upp som avspeglar graden av sekularisering tjugo år senare, när denna generation är vuxen.

Religionen plötsliga tillbakagång som vi ser nu beror speciellt på ytterligare en faktor. Förändringar bort från värderingar som uppmuntrar högt barnafödande och kontrollerad sexualitet, till de som ger individen frihet att välja. Det vill säga rätt till abort och preventivmedel, samt hbtq-rättigheter med mera.

Tidigare var det religionerna som kontrollerade dessa värderingar, men när värderingar i samhället rörande individens frihet når en brytpunkt blir orsakssambandet blir det omvända. Det blir människors värderingar och politiska uppfattning i dessa frågor som styr deras religiositet. Fler väljer bort religionen, och snabbt.

Vad ersätter religionen?

Enligt Inglehart är det de nordiska länderna, inklusive Nederländerna, som är svaret på vart övriga länder är på väg. Dessa länder med sina protestantiska värderingar och en utbyggd välfärdsstat leder förändringen mot ökad sekularisering och större frihet för individen. Här lever människor lyckligare, jämlikare och i högt välstånd – utan större behov av religion.

Denna utveckling, är som nämnts ovan, inte förutbestämd. Religionen kan få ett uppsving om otryggheten och konflikterna ökar i samhället. Detta behandlas i ett av bokens kapitel: Vid vilket tillfälle får till och med Sverige ett främlingsfientligt parti? Inglehart skriver att stor invandring, i huvudsak från muslimska länder, tillsammans med viss ekonomisk otrygghet i flera europeiska länder har framkallat den ”auktoritära reflexen”. Människor söker säkra och kraftfulla svar som medicin mot upplevd otrygghet. Detta finner de i traditionen och hos starka ledare.

Bokens avslutande kapitel om vart vi är på väg kan uppfattas som spekulativa. Det känns vare sig självklart att USA ska utvecklas i riktning mot en nordisk välfärdsstat eller att religionen kommer fortsätta sin tillbakagång i de nordiska länderna. Svenska kyrkan med sin positiva inställning till kvinnors frihet och hbtq-rättigheter kan vara ett någorlunda fungerande motmedlet mot minskad religiositet.

Det orsakssamband som beskrivs i boken är intressant för oss som eftersträvar ett samhälle med hög jämlikhet och trygghet, där kvinnor har rätt att bestämma över sina kroppar och där hbtq-personer har friheten att leva i enlighet med sin sexuella läggning och identitet. Om vi lyckas bygga detta samhälle får vi religionens tillbakagång och sekularisering på köpet. Inte illa. Religion’s Sudden Decline är en intressant och tänkvärd bok. Den ger ytterligare kunskap rörande stora samhällsförändringar. Läs den.

Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna

Recension av boken Religion’s Sudden Decline: What’s Causing it, and What Comes Next? Av Ronald F. Inglehart, flerårig forskningsledare för World Values Survey. Inglehart gick tyvärr bort i maj.


Dela artikeln
Taggar