LADDAR

Skriv för att söka

Humanistisk medmänniska lanserad

Dela artikeln

Nu kan du ringa en humanist. Numret är 010 551 5590.

Efter tre års förarbete är vår nya tjänst Humanistisk medmänniska lanserad i hela landet.

I första skedet är tjänsten en telefonlinje öppen sex kvällar i veckan för alla som kan behöva någon att prata med. Det kan handla om ensamhet, sorg, sjukdom eller bara existentiella funderingar. Telefonlinjen är anonym och bemannad med 14 fantastiska medlemmar som ställer upp som volontärer på sin fritid. Utöver den kurs vi själva tagit fram för ändamålet har många av volontärerna relevant yrkesbakgrund som socionomer, speciallärare, läkare, psykologer och hjälparbetare. Flera är också officianter med erfarenhet av att möta anhöriga kring begravningar och andra stora livshändelser.

Tydliga rutiner

Att möta människor i kris är något vi tar på största allvar. Alla volontärer måste genomgå vår internutbildning samt intervju och godkännandeprocess. På hemsidan finns kontaktinformation så att vi kan hantera eventuella klagomål eller frågetecken. Volontärerna möts regelbundet för erfarenhetsutbyte och har möjlighet till “rebriefing”, dvs att själva få tala med en mentor, vilket kan behövas efter svåra samtal.

I all information och i början av varje inkommande samtal är vi noga med att berätta att vi har tystnadslöfte och att tjänsten inte är någon form av terapi, “bara” en medmänniska att tala med. Visar det sig att den kontaktsökande behöver professionell hjälp har vi en hänvisningslista. Volontärerna har ett samtalsmanus och ett styrdokument med etiska och praktiska riktlinjer.

Organisation

Varannan vecka följer vi upp läget på fem ansvarsområden: volontärer, utbildning, marknadsföring, teknik och administration, samt ledning och budget. Vid större beslut stämmer vi av med en referensgrupp bestående av tre personer från förbundsstyrelsen.

Tjänsten är nu fullt bemannad och vi ökar marknadsföringen. Förutom information till Humanisternas medlemmar går vi också ut via pensionärsorganisationer, och hoppas snart komma med på 1177.se som har en lista med liknande hjälporganisationer.

Framtiden och internationellt utbyte

Idén är inte ny. Liknande verksamhet finns sedan flera decennier i Nederländerna och Belgien, där humanism är en erkänd livskådning, och sedan några år också i Storbritannien och Norge. Där finns humanister på sjukhus, i försvaret, i fängelser, på äldreboenden, på universitet. Den som vill ha ett alternativ till en präst kan alltså tala med en fälthumanist, studenthumanist osv. Genom organisationen European Humanist Professionals har vi erfarenhetsutbyte med yrkesverksamma humanister i Europa, där det finns omfattande kunskaper. I Nederländerna finns till exempel Universiteit voor Humanistiek med utbildning, forskning och samarbete med akademiska sjukhus.

Vår ambition är att utöka Humanistisk medmänniska så att vi även i Sverige kan finnas på plats på sjukhus med mera. Det kommer kräva en större organisation som även engagerar lokalavdelningarna samt budget och samarbeten för lokaler och annat.

Bred social verksamhet

Sedan förbundet bildades har Humanisterna erbjudit ceremonier och konfirmation. Senare har Humanisthjälpen och andra sociala verksamheter tillkommit. Humanistisk medmänniska är nu en ytterligare breddning. Denna sorts verksamhet tar tid att bygga upp, men Humanisterna i Sverige är nu på väg att bli en erkänt samhällsbärande livsåskådningsorganisation, som våra systerförbund redan är i andra länder.

Magnus Timmerby, projektledare


Dela artikeln
Taggar