LADDAR

Skriv för att söka

Läsvärda böcker om avhopp

Dela artikeln

”Det här är historien om mitt liv. Det handlar om vad jag upplevt, vad jag har sett och varför jag tänker som jag gör. Det finns ett och annat jag vill klargöra, saker jag vill ställa till rätta, men jag vill också berätta för folk om en annan värld och om hur den verkligen är.”

”Folk frågar mig om jag går och bär på en dödslängtan, eftersom jag säger de saker jag säger. Svaret är nej; jag vill gärna fortsätta leva. Men det finns saker som måste sägas, och ibland blir tystnaden orättvisans medbrottsling.”

Ayaan Hirsi Ali personifierar kampen för ett fritt och självständigt liv som muslimsk kvinna i väst. Det här är historien om hur denna unga kvinna målmedvetet och konsekvent befriat sig från en ålderdomlig och tvingande kvinnosyn och blivit en internationell symbol för kvinnokamp över hela världen. Ayaan är också kvinnan bakom filmen Underkastelse del 1, som fick en muslimsk extremist att på öppen gata mörda regissören Theo van Gogh. Ett dödshot är riktat även mot Ayaan Hirsi Ali, ett hot som tvingat henne att gå under jorden och ständigt omge sig med livvakter.

I Nomad berättar Ayaan Hirsi Ali om de svårigheter invandrade muslimer i västvärlden möter, hur man som muslim blir misstänkliggjord och sedd som medskyldig till terrorattacker och det heliga kriget. Skildringen utgår från hennes egen historia. Hon är mycket självutlämnande när hon beskriver sin familjs öde: En familjemedlem har aids, en annan har blivit åtalad för mord på sin man och en tredje skickar alla pengar han tjänar tillbaka till sin klan i Somalia. De bor alla i väst, men deras hjärtan finns någon annanstans. De drömmer om ett Somalia som aldrig har existerat. Kommer de någonsin att finna sig tillrätta i sina hemländer? Det känns osannolikt. Det här är den fristående fortsättningen på henne självbiografi En fri röst.

Allt jag fått lära mig har rosats av kritiker över hela världen, låg etta på Barack Obamas sommarläslista 2018 och översatts till 26 språk. Den är en gripande skildring av en ung människas strävan efter kunskap, om att formas som människa, om familj, lojalitet och självförverkligande.

Boken är den amerikanska författaren Tara Westovers internationella bästsäljare om en uppväxt där hon lär sig att förbereda sig för domedagen istället för att plugga matte och historia och umgås med andra barn. Hennes storebror blir den som kommer hem med nyheten att det finns en annan värld bortom gården – en värld som kan ge henne ett helt annat liv.

På en gård vid bergets fot i Idaho bor Tara Westover med sina föräldrar och sex syskon. På somrarna hjälper hon sin mamma att koka örter och på vintrarna arbetar hon i sin pappas skrotverkstad. När hon får ett stålrör genom benet, eller när hennes storebrors ben börjar brinna, åker familjen inte till sjukhuset, hennes mamma behandlar såren med örtomslag. Familjen är mormoner och survivalists – de lever helt avskärmade från samhället. Tara är 17 år när hon för första gången sätter sin fot i en skola. Hon har aldrig hört talas om Förintelsen, Kennedy, Martin Luther King.

Lisa, Maja, Agnes, Leo, Cecilia, Sandra, Christoffer, Jennifer…

Här samlas deras historier om barndomen i olika sekter – Knutby Filadelfia, Jehovas vittnen, Finlands förebedjare, Hare Krishna och Familjen. Det handlar om förnedring, skrämsel och utnyttjande i religionens namn. Sekterna har en likartad syn på barn, trots olika dogmer. Den gemensamma nämnaren är barnens utsatthet och ledarens oinskränkta makt.

Maja tvingades knacka dörr och predika jordens undergång, Agnes levde hela tiden med skräcken för demoner. Leo blev bortgift som sjuttonåring och hans uppväxt fylldes av djävulsutdrivningar och hot. Sandra utsattes för misshandel och grov omsorgssvikt, isolerades från omvärlden och fråntogs sina grundläggande mänskliga rättigheter. Christoffer skickades ensam som sjuåring till  sektens skola i Indien, där han utsattes för fysisk och psykisk misshandel under flera år. Jennifer separerades från sin familj och flyttade mot sin vilja runt hela världen i isolerade kollektiv, utsattes för systematisk misshandel och förvägrades grundläggande utbildning.

Intervjuavsnitten avslutas med en faktadel om respektive sekt.

Här berättar också personer med kunskap från sekter, religiös fundamentalism och extrema grupper om sina erfarenheter, liksom representanter för polis, rättsväsende, psykiatri, stödverksamheter samt svenska och norska Rädda barnen. I teoriavsnitten görs en grundlig genomgång av forskning, svenska och internationella utredningar, jämförelse mellan sekter i relation till Barnkonventionen och BBiC – Barns behovs i centrum. Här beskrivs dessutom flera uppmärksammade internationella sekthändelser med ett barnperspektiv, där barnen ofta har glömts bort av samhället och i medias rapportering.

Sektbarn är en akut varning om vad som kan hända när fundamentalistiska grupper isolerar sig utan insyn och på egna villkor uppfostrar barn.

It was an upbringing in many ways normal. A loving home, shared with squabbling siblings, overseen by devoted parents. Yet in other ways it was the precise opposite: a revolving door of TV camera crews and documentary makers, a world of extreme discipline, of siblings vanishing in the night.

Megan Phelps-Roper was raised in the Westboro Baptist Church – the fire-and-brimstone religious sect at once aggressively homophobic and anti-Semitic, rejoiceful for AIDS and natural disasters, and notorious for its picketing the funerals of American soldiers. From her first public protest, aged five, to her instrumental role in spreading the church’s invective via social media, her formative years brought their difficulties. But being reviled was not one of them. She was preaching God’s truth. She was, in her words, ‘all in’.

In November 2012, at the age of twenty-six, she left the church, her family, and her life behind.

Unfollow is a story about the rarest thing of all: a person changing their mind. It is a fascinating insight into a closed world of extreme belief, a biography of a complex family, and a hope-inspiring memoir of a young woman finding the courage to find compassion for others, as well as herself.

Scientology presents itself as a scientific approach to spiritual enlightenment, but its practices have long been shrouded in mystery. Now Lawrence Wright–armed with his investigative talents, years of archival research, and more than two hundred personal interviews with current and former Scientologists–uncovers the inner workings of the church. We meet founder L. Ron Hubbard, the highly imaginative but mentally troubled science-fiction writer, and his tough, driven successor, David Miscavige. We go inside their specialized cosmology and language. We learn about the church’s legal attacks on the IRS, its vindictive treatment of critics, and its phenomenal wealth. We see the church court celebrities such as Tom Cruise while consigning its clergy to hard labor under billion-year contracts. Through it all, Wright asks what fundamentally comprises a religion, and if Scientology in fact merits this Constitutionally-protected label. Brilliantly researched, compellingly written, Going Clear pulls back the curtain on one of the most secretive organizations at work today.


Dela artikeln