LADDAR

Skriv för att söka

Debatt: Nej till kommunaliserad begravningsverksamhet

Dela artikeln

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Humanisterna.


Beslutet vi tog på Motion 4 på Humanisternas kongress går emot många av Humanisternas grundläggande värderingar.

Beslutet att Humanisterna ska opinionsbilda för att begravningsverksamhet skall kommunaliseras går enligt mig emot Humanisternas officiella syn på människans möjlighet att själv få bestämma över sitt liv, sin död och sig själv.

Att byta från att en auktoritet som har effektivt monopol till att en annan auktoritet som får faktiskt monopol att bestämma över vad som händer med din kropp efter din död är enligt mig ett extremt hemskt beslut och därför valde jag att reservera mig för beslutet under förbundsstämman.

Hur kan vi tillåta att en offentlig organisation ska bestämma över din kropp? Vad händer om den kommunen styrs av islamofober som vägrar följa muslimers vilja för hur de vill bli begravda? Vad händer om kommunen börjar styras av extremt religiösa som anser att alla troende i den rätta religionen ska begravas på ett sätt och alla som inte tillhör den rätta religionen enbart får kremeras för att det spara pengar i budgeten? Eller bara ett “vanligt” parti som enbart erbjuder en sorts begravning pga budgetbegränsningar? Var är valfriheten i att någon annan får makten att bestämma över din död?

Humanisternas ställning för att respekteras individens egna val och möjlighet att leva sitt liv som denne vill bör vara att avreglera begravningsverksamhet och lägga den på den fria marknaden där alla själv får ta ansvar för och besluta om hur deras kadaver skall hanteras efter deras död. Enbart då kan man garantera ett sekulärt samhälle där:

  • Alla medborgare har rätt att utöva sin livsåskådning, ensamma eller i grupp, under förutsättning att detta inte kommer i konflikt med andras rättigheter.
  • Ingen medborgare tvingas följa eller tillhöra en viss kulturell sedvänja eller livsåskådning.

(taget från Humanisternas idéprogram)

Förutom det så är det ett tydligt politiskt ställningstagande för en större stat då det effektivt innebär att Humanisterna vill lägga in ännu en lagstadgad verksamhet som kommunerna måste finansiera och reglera.

Nej, vi bör ge makten och beslutanderätten till individen inte staten! Om begravningsverksamheten ligger på den fria marknaden får de kommuner som har demokratiskt stöd sköta begravningsverksamheten inom kommunen. För det hindrar varken Svenska kyrkan att erbjuda sina medlemmar deras ceremonier och traditioner eller att en familj som äger några hektar skog i fjällen från att upprätta en egen familjegrav i en vacker glänta.

Tyvärr är beslutet taget men jag hoppas innerligt att vi tänker om i framtiden.

Daniel Strandlund, Tf Ordförande Humanisterna Norr


Dela artikeln
Taggar