LADDAR

Skriv för att söka

Tillsätt utredning om aktiv dödshjälp nu!

Dela artikeln

I DN publiceras den 16 juli ett reportage om ALS-sjuke Per Maritz som valde att avsluta sitt liv – med läkares hjälp. Humanisterna anser att en utredning om aktiv dödshjälp behöver påbörjas omedelbart.

Per Maritz död aktualiserar på ett brutalt och akut sätt behovet av att utreda de många oklarheterna gällande människors inflytande över den vård de får i livets slutskede, inklusive deras egen död. Att han tvingades leva med osäkerheten gällande något så centralt som hans död efter att organisationen Dignitas meddelat att han inte kunde komma till kliniken som planerat på grund av coronapandemin måste ha varit fasansfullt.

Det är hög tid att det tillsätts en utredning om aktiv dödshjälp. Redan 2008 skrev Statens medicinsk-etiska råd (SMER) att “Det är angeläget att den oklarhet som råder om de rättsliga betingelserna för beslut i olika livsslutssituationer snarast skingras. Det behöver således utredas i vilken mån man kan öka patienters inflytande över beslut i livets slutskede. Detta gäller särskilt patientens möjlighet att begära palliativ sedering. En majoritet i Rådet anser dessutom att läkares möjligheter att i speciella fall förskriva läkemedel vid ett självvalt livsslut bör utredas.”

– Denna fråga är troligen inte partipolitiskt självklar och kräver att politiker med stor integritet vågar ta ställning snarare än att ducka. Det är ett uppenbart problem att vi i Sverige inte lyckats hantera något så mänskligt som hur vi säkerställer att personer i Pers sits kan möta döden på ett värdigt sätt, säger Anna Bergsström, vice ordförande Humanisterna.

Behjälplig vid Per Maritz död var läkaren Staffan Bergström. Staffan mottog Hedeniuspriset 2010 och är idag styrelseledamot i Humanisterna Gotland. Han riskerar genom sitt handlande nu sin läkarlegitimation.

– Som humanist förstår jag Staffans agerande. Vår livssyn är grundad i övertygelsen om att vi människor måste verka på ett både ansvarsfullt och omtänksamt sätt gentemot varandra, även i de mest hopplösa situationer. Rådande regelverk är en konsekvens av rådande normer, inte en skänk från ovan. Regelverk kan ändras, säger Humanisternas förbundssekreterare Ulf Gustafsson.

Humanisternas ordförande, David Rönnegard, krävde på DN Debatt den 16 juli tillsammans med Staffan Bergström och 87 andra debattörer med bakgrund inom juridik, medicin, kultur, politik och trossamfund, att regeringen utreder förutsättningarna för laglig dödshjälp.


Dela artikeln