LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

EU: ”The protection of freedom of religion or belief in the workplace”

Dela artikeln

Humanisterna uppvaktade under januari samtliga svenska ledamöter i Europarådets parlamentariska församling för att verka för att Europarådet inte skulle anta en resolution som riskerar kvinnors och HBTQ+ personers rättigheter. Efter intensivt lobbyarbete från humanister runt hela Europa föll resolutionen.

Förslagen i resolutionen ”The protection of freedom of religion or belief in the workplace” var en del i ett kontinuerligt arbete av konservativa parlamentsledamöter i syfte att främja religiöst motiverade ”anpassningar” på arbetsplatser. Genom att hävda att förslaget syftade till att bekämpa diskriminering av religiösa grupper försökte man istället ge dessa grupper privilegier, något som kunde äventyra alla medborgares jämlikhet och på sikt begränsa andras grundläggande fri- och rättigheter. Religiöst grundade argument används tyvärr inte sällan för att motivera avslag på reproduktiv hälsovård eller för att diskriminera HBTQ+ personer. Att lägga en större tonvikt på religiösa argument och praxis riskerar därför att orsaka kränkningar av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter samt HBTQ+ personers lika rättigheter.

Humanisternas europeiska paraplyorganisation, European Humanist Federation, gick noggrant igenom resolutionen och fann att förslaget löpte risk att äventyra lika rättigheter för redan utsatta grupper i samhället, främst i de av unionens länder där kvinnors och HBTQ+ personer rättigheter redan är svaga.


Dela artikeln
Taggar