LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Brister i svensk integration

Dela artikeln

Begreppet integration används ständigt av politiker när de debatterar om frågor som handlar om invandring, segregation och brott och dess kostnader. Frågorna har blivit mer och mer komplexa, tonen i diskussionerna är fyllda med irritation och det råder oenigheter om vilka utmaningar invandringen lägger på det svenska samhället nu och i framtid. Även för oss medlemmar i förbundet Humanisterna är det viktigt att ha förståelse och kunskap om integrationen eftersom det handlar även om möten människor emellan. Hur kommer det sig att samma integrationspolitik
fungerar utmärkt på vissa nyanlända men inte på andra?

Historien visar att svenskar i slutändan kom överens och byggde det svenska systemet på demokratiska och sekulärhumanistiska värderingar. Den kunskapen bör alla känna till i Sverige nu. Men många flyktingar som har kommit till Sverige har tidigare levt i länder styrda av patriarkala och religiösa värderingar, de har inte haft möjlighet att genom demokrati tänka fritt och göra egna val i livet. De omfattande skillnaderna i samhällssystemen kan vara roten till integrationsproblemen. Byggt på detta antagande kan vi reflektera över temat integration.

Den svenska staten har hittills skapat ett ganska enhetligt integrationssystem för nyanlända i hela landet, trots vissa skillnader på hur systemet tillämpas i olika kommuner och orter. Delar av systemet handlar om regler för uppehållstillstånd, boende, arbete, SFI, yrkesutbildningar, arbetsmarknads-utbildningar och möjlighet att läsa på universitet med studiemedel. De senaste 13 åren har vissa nyanlända även fått en generös etableringsersättning inom ett etableringsprogram under sina två första år med uppehållstillstånd i Sverige. Dessutom finns det flera anställningsstöd som underlättar för nyanlända att få sitt första arbete på den svenska arbetsmarknaden. Så vad är det som är problemet med integrationen? Många nyanlända lyckas att etablera sig i samhället utan problem. Men det är långt ifrån alla som passar som handen i handsken i detta system. Därför kan inte alla nyanlända ses som en homogen grupp som ska klumpas under ett och samma system.

Ett annat viktigt och tydligt samband med integrationen är boende i segregerade områden, vilket försvårar integrationen. Personer som inte klarar SFI och inte heller hittar arbete hamnar till slut i segregerade områden, och där sprider misslyckanden sig som ringar på vattnet även till deras barn som växer upp där. Människorna börjar då tappa hoppet om egen försörjning och i stället fortsätter de att leva nästan på samma sätt som de levde i sina ursprungsländer. Som grädde på moset kommer dessa personer att drabbas av fördomar och diskriminering på grund av misslyckanden. Därför behöver segregationen upplösas med alla medel, exempelvis genom att arbetslösa invandrare flyttar dit jobben finns även om det är i Norrland. Detta kräver ett brett samarbete mellan politiker, myndigheter och kommuner för att förstå problematiken och sedan hitta nya lösningar till integrationspolitiken. Det är här som politikerna spelar en stor roll eftersom det är de som föreslår och skapar politiska förslag. Vad våra politiker har för kompetens kopplat till sina uppdrag inom politiken är A och O. Det räcker inte att bara vara duktig på retorik och ha förmågan att ta plats i debatten. Svenska politiker ska vara kompetenta och ha minst högskoleutbildning, och även läst filosofi för att lyckas med sitt uppdrag och åstadkomma positiva integrationseffekter i Sverige. Vi ska inte heller välja politiker som har egen agenda, utan de ska uteslutas från alla partier.

En annan fråga gäller andra generationens invandrare, dvs barn som är födda i Sverige och har minst en utrikesfödd förälder. Hur kommer det sig att denna generation har lockats till att bryta regler och lagar i landet de är födda i? Det är tragiskt när en ung kille dödar en annan människa. Men är grundorsaken att ungdomen inte förstått att han inte ska ta andras liv? Är det brist på förståelse om att alla människor har rätt till ett fritt liv från våld? Det blir dessutom komplext när politiker sätter ihop sociala och ekonomiska aspekter tillsammans som en orsak. Det är ännu viktigare att identifiera och skilja på sociala och ekonomiska problem. Sällan dödar fattiga människor andra för pengar. Men däremot kan psykologiska störningar och identitetsproblematik vara orsaker till kriminalitet. Speciellt när ungdomar går vilse mellan det svenska demokratiska samhället, och de misslyckade länder där föräldrarna har kommit ifrån. Det kan handla om skam över sitt ursprung och besvikelse efter vetskapen om orättvisor i världen. Frågorna är många därför är önskan att denna diskussion fortsätter inom Humanisterna.

Shilan Hasan

 


Dela artikeln
Taggar