LADDAR

Skriv för att söka

Sexualmoralism – religionens arv

Dela artikeln

Moral. Ett ord som enligt svenska akademins ordbok betyder förmågan att förstå rätt och fel enligt tex samhället man lever i. Det finns ingen universal moral utan det vi ser som moraliskt rätt varierar över tid, kultur och enskilda familjer. Sexualmoral innebär således förmågan att förstå vad som är bra respektive dåligt sexuellt beteende inom den samhällsgrupp man själv tillhör. Vår sexualitet är något extremt centralt för människan. Vår fortlevnad är beroende av den och trots att vår sexuella utlevnad ses som något privat är den samtidigt något ständigt närvarande. I böcker, filmer, tidningar och reklam förekommer sexuella antydningar av något slag och även i de allra första spåren av mänskliga avbildningar förekommer sexuella akter. Därför är det inte märkligt att sex också är något som alla religioner har åsikter om.

De största religionerna av idag med kristendomen i spetsen är alla influerade av patriarkala normer. Det vill säga ett sätt att bygga samhället på som baseras på att mannen i familjen har det huvudsakliga ansvaret men också makten över familjen. Männen blir de som kan stiga i rank och få makt över andra män, och i förlängningen deras familjer. Exakt hur detta samhällssystem kom till vet man inte säkert mer än att vi kan se att det gradvis växte fram parallellt med att vi blev bofasta och ett fåtal män med makt ville utvidga sin kontroll över större territorier. När krig skulle utkämpas behövdes krigare och kvinnornas roll blev att föda barn. För att säkerställa maximalt antal nya barn som överlevde länge nog för att ingå i en armé tvingades kvinnorna att hålla sig i hemmen.

Blodslinje, arv och status gick från män till deras söner. Det blev allt eftersom allt mer viktigt för männen att kontrollera kvinnornas sexualitet för att vara säkra på att deras arvingar verkligen var genetiskt deras. När religionerna utformades utifrån dessa föreställningar blev det naturligt att göra det till en gudomlig vilja att män skall styra, kvinnor följa. Att män skall äga, kvinnor kontrolleras. Det mest effektiva sätter för kontroll var genom kontroll av kvinnornas sexualitet.

Här kommer nu sexualmoralen in. En “bra” kvinna är den som har “bra” sex. Bra sex är den typen av sex som gör att hennes man kan vara säker på att ingen annan mans barn får ärva honom. Hon ska därför bara ha sex inom sitt äktenskap, hon ska vara oskuld när de gifter sig och hon skall inte agera på ett sätt som kan locka andra mäns sexualitet. Eftersom fortplantning är av högsta vikt inom framförallt de abrahamitiska religionerna (gud säger upprepat genom både GT och NT att människans uppgift är att fortplanta sig och befolka jorden) så innebär det också att god sexuell sed är att ha sex enbart för fortplantning. Sexualmoralismen kritiserar därför all sex som sker enbart för njutning, inte sällan även inom äktenskapet. Vilket också ger oss uppfattningen att ett barn är ett rimligt straff för att ha haft sex bara för nöjes skull, men vi ska inte uppehålla oss vid prolife agendan.

Eftersom samkönade par inte kan få barn utan hjälp utifrån blir också homofobi en naturlig fortsättning på att “rätt” sorts sex är sex som ger barn. Avsky mot sexuella praktiker som inte är direkt kopplade till fortplantning som analsex, BDSM eller oralsex blir också fullt rimliga för den som har tron att sex måste leda till graviditet. Det skadligaste med den religiösa sexualmoralen är i min mening det faktum att det inbyggt i allt detta också blir att lägga skulden på offer för sexuella övergrepp. Om offret inte hade varit sexuellt omoralisk hade inte förövaren lockats till övergrepp. Vittnesmål från olika trossamfund om hur offer för sexuella övergrepp tystas och göms undan finns i hundratusentals. Lika vidrigt och fel som det upplevs för oss utanför dessa miljöer lika självklart är det för dem inom miljöerna att offren måste ha agerat sexuellt omoraliskt. Eftersom moral inte är statiskt måste vi ständigt påminna både oss själva och andra om att synen på vad som är “rätt” och hälsosamt sex är något som varierar. Det viktigaste bör vara att alla som deltar i en sexuell akt mår bra, samtycker och deltar entusiastisk. Oavsett hur akten ser ut.

Paula Dahlberg
Opinionsbildare


Dela artikeln
Taggar