LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Nej till medlemskap för barn under 18 år

Dela artikeln

Tack David Rönnegard för din publicerade text ”Låt oss sänka medlemsålder ett snäpp” i Humanisten den 12 oktober 2022.

Jag är emot medlemskap för barn under 18 år och därmed även emot ditt förslag. Ett argument är att vi vänder oss till personer som räkans som barn enligt svensk lag. Vi behöver inte alls nämna olika senarior som körkortstillstånd, straffmyndighet eller byxmyndighet i detta ämne. De är helt enkelt irrelevanta i den här frågan. Ämnet borde snare handla om rättigheter och skyldigheter som medlem i en förening. Det har även en känslig moralisk fråga i en oklar gräns mellan det vi kallar för vuxna vs barn.

Om vi försöker ”värva” barn in i livsåskådningsorganisationen Humanisterna så gör vi samma misstag som föräldrar gör när de argumenterar för att kunna få makten att uppfostra sina barn enligt sin tro. Vi vänder oss till samma målgrupp och har samma syfte men med olika förklaringar och metoder.

Varför låter inte föräldrar sina barn att fritt växa, mogna och sedan själva välja livsåskådning/tro när de vill? Varför behöver barn överhuvudtaget ta ställning och välja livsåskådning och religion? Vad är syftet?

Varför låter inte Humanisterna barnen fritt växa, mogna och sedan själva välja att bli medlemmar i Humanisterna när de vill? Varför behöver barn överhuvudtaget ta ställning att bli medlem i Humanisterna? Vad är syftet?

Det är snarare medlemskap vid 18 års åldern som borde vara mest relevant eftersom personen har blivit myndig enigt svensk lag och förhoppningsvis är klar med gymnasieutbildning, har ett arbete och egen inkomst. Annars hur ska barn finansiera sin medlemskapsavgift? Genom barnbidraget/studiebidraget?

Dessutom finns det flera andra obesvarade frågor som vi behöver reflektera över i detta ämne. Exempelvis, vad har medlemmar för rättigheter och skyldigheter i Humanisterna? Hur blir det om en ung medlem under 18 år kandiderar till olika poster i vårt förbund och lokala föreningarna? Kan en medlem under 18 år bli ordförande i föreningarna? Kan en 15 årig medlem bli förbundsordförande, sekreterare, revisor, officiant? Kommer de kunna ha samma ansvar och skyldigheter enligt nationella policyn för medlemskap i föreningar? Jag har inte svar på frågorna men hoppas att vi tillsammans reflekterar och svarar på dem.

Tack på förhand!

Shilan Hasan
ordförande Humanisterna Örebro


Dela artikeln
Taggar
Föregående artikel