LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Tema: Hädelse

Dela artikeln

hädelse, kränkning av Guds eller gudarnas majestät genom smädelser eller hån. Hädelse ansågs i antiken vara ett allvarligt brott, därför att gudarnas vrede kunde drabba hela samhället. I det gamla Israel betonades starkt att Gud inte fick kränkas, och hädelse bestraffades med döden (Andra Moseboken 22:28, Tredje Moseboken 24:16).

Inom kristendomen betraktades hädelse förr som en form av sacrilegium, helgerån. Under det senaste århundradet har man alltmer börjat uppfatta hädelse som en kränkning av de troendes känslor och därmed som ett brott mot  religionsfriheten.

I Sverige inskränktes 1887 kriminaliseringen till att endast avse de fall av hädelse som åstadkom allmän förargelse. Hädelseparagrafen avskaffades 1949, men en rest fanns kvar i Stadgandet om brott mot trosfrid, vilket fanns kvar fram till 1970.

Nationalencyklopedin

 

Foto på kopia av Muhammed som rondellhund som hålles upp av Lars Vilks på Fotografiska museet. (Creative Commons.Attribution-Share Alike 4.0 International license.)

 

The moment you declare a set of ideas to be immune from criticism, satire, derision, or contempt, freedom of thought becomes impossible. Salman Rushdie


Dela artikeln
Taggar