LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Hög tid för civiläktenskap!

Dela artikeln

Imam Ali Islamic Center erbjuder permanenta eller tidsbegränsade äktenskap. Där finns regler om faderns medverkan, brudgåvor, samkönade äktenskap. Medlemsavgiften underlättar firandet av livets högtider. Den vigsel som utförs av församlingen har endast religiös betydelse och kostar 1.625 kr. Om paret vill registrera sitt äktenskap hos Skatteverket kan vigselförrättaren hjälpa till med det för 400 kr. Det var inte granskande myndigheter utan Uppdrag granskning som upptäckte erbjudandet av njutningsäktenskap bland moskéer. Järfälla kommun bröt omgående samarbetet. Partiet Nyans visar däremot empati för moskén. 

Jag har flitigt kontaktat Shiasamfunden i Sverige och Imam Ali Islamic Center för att få information, men inte fått någon. Till sist hänvisar dom mig till Myndigheten för stöd till trossamfund (STT) för att få information. Det är den myndighet som sponsrar shia-muslimernas verksamhet. 

Som ny ordförande i Humanisterna 1995 (då Human-Etiska Förbundet) prioriterade jag icke religiösa ceremonier (barnvälkomnande, konfirmation, vigsel och begravning). Vi fick hjälp av våra norska vänner med en officiantutbildning. Den svenska högtidsboken (2000) togs fram för att hjälpa folk att fira. Som ordförande sökte jag vigselrättigheter, men regeringen sade nej. Men några år senare sade man ja till Scientologikyrkan, Trosrörelsen, Islamiska Fatwabyrån och ett 40-tal andra trossamfund.

Som politiker i Järfälla fick jag sen vigselrättigheter med rätt att viga par över hela landet. Utöver själva myndighetsutövningen (som går snabbt) blev det kanske en tredjedel mer ambitiösa vigslar med bl.a. högtidstal. Länsstyrelsen i Stockholms län granskade mig och andra officianter. Efter femton år och niohundra vigslar blev jag av med min rätt till myndighetsutövning (2015) Det var bara mitt ärende som gick till Högsta Förvaltningsdomstolen, vars huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter. Mitt ärende lämpade sig väl eftersom inget brudpar klagat och att jag aldrig krävt pengar. Länsstyrelsen hade noterat att jag hade ett bolag som ägnade sig åt bl a ceremonier. Eftersom jag inte ville ha svarta pengar var jag ju tvungen att fakturera ceremonierna. För namngivningar, begravningar och vissa vigslar fick man välja mitt arvode inkl moms för kontakter, rådgivning, övriga förberedelser, resor/restid och genomförande. Det tyckte brudparen var rimligt (man betalar ofta inte tusentals kronor per år till kyrkan) för annars skulle jag bara få 110 kronor brutto från staten. Jag har aldrig sagt nej till någon av ekonomiska skäl. Alla tycker detta är ett mycket förvånande beslut! Men Högsta Förvaltningsdomstolen ansåg ”Det är av vikt att vigselförrättaren inte riskerar att ge intryck av att företräda något annat än det allmänna”.

Det är verkligen hög tid att se över äktenskapsbalken. Vi skall inte ha vissa regler för de som tror på en gud och en för övriga. Äktenskap skall enbart ingås i civilrättslig ordning. Därefter kompletterar paren med den ceremoni man vill ha.

Mikael Göransson, officiant, Järfälla.


Dela artikeln
Taggar