LADDAR

Skriv för att söka

Tags: ,

”Ovetenskapliga myter om transpersoner och kön”

Dela artikeln

Bloggar på ”amandaskold.com” och studerar religionsvetenskap.

Som humanist och skeptiker är det viktigt för mig med faktabaserade argument och vetenskapliga evidens. Jag har läst på mycket om transfrågor, kön och genus. Tyvärr finns det en stor okunskap hos allmänheten kring dessa frågor. Okunskap leder ofta till fördomar, stigmatisering och fobi.

Är bilogiskt kön binärt? Är transgender en vänsterliberal ideologi? Förstör trans-kvinnor för cis-kvinnor inom sport? Här adresserar jag några av de vanligaste ovetenskapliga myterna om transpersoner och kön. Eftersom jag inte är expert, vänder jag mig till andra som är det.

Om personer lagligen får byta kön, ska det då få vara okej att byta ålder också?

Här har vi ett klassiskt återvunnet homofobiskt och sexistiskt argument. Reaktionärers opposition mot minoriteter har sett likadan ut genom historien. ”Om homosexualitet är okej, ska det då vara okej med pedofili?”. ”Om kvinnor ska få rösta, ska vi också låta barn rösta?” Ålder har aldrig haft med transgender att göra, precis som pedofili aldrig har haft med homosexualitet att göra och att barns rösträtt aldrig har haft med kvinnors rösträtt att göra.

Dessa typer av argument är logiska fallasier som kallas för ”Sluttande planet”; det går ut på man drar en skarp skiljelinje mellan två fenomen som inte har med varandra att göra. Man påstår att en viss händelse oundvikligen måste leda till en annan, utan varken rationella argument eller bevis.

Människor ångrar sin könskorrigering

Vetenskaplig konsensus klargör att könskorrigering är en effektiv behandling vid könsdysfori och att det avsevärt kan förbättra transpersonernas välbefinnande. Bland de positiva resultaten av könskorrigering och relaterade medicinska behandlingar för transpersoner är förbättrad livskvalitet, större tillfredsställelse i förhållanden, högre självkänsla och självförtroende, minskning av ångest, depression, självmord och substansanvändning.1

Ånger efter en könskorrigering är sällsynt och har blivit ännu sällsyntare när både kirurgisk teknik och socialt stöd har förbättrats. Sammanställning av data från en mängd studier visar en ångerfrekvens som sträcker sig från 3 procent till 3,8 procent.2

Studierna visar att ånger oftast beror på fördomar, brist på socialt stöd efter övergången eller dåliga kirurgiska resultat med äldre tekniker. 0,4 procent av de svarande sa att de ångrade sig efter att ha insett att korrigeringen inte var rätt för dem. Cirka 10 procent är inte nöjda efter att ha opererat sina slitna knäled.3

Enligt transsexuella hälsoexperter inkluderar berättelser om ångrade könskorrigeringar ofta felaktig information. De säger att missuppfattningar om könskorrigeringssprocessen – inklusive i vilken ålder olika procedurer tillämpas – är utbredda.4

Vård för transpersoner är ”experiment”

Vård för transpersoner är i grunden samma vård som cis-personer har fått i flera årtionden, exempelvis operationer för människor som drabbats av olyckor, vård för intersex-personer, hormonbehandling för PCOS och så vidare. Plötsligt blir det ett ”etiskt dilemma” när transpersoner får samma sjukvård.5

Om konsensus inom vetenskapen är att insulin är den bästa behandlingen för diabetes, eller att könskorrigering är den bästa behandlingen för könsdysfori, litar jag på experterna. Om jag inte kan lita på vetenskapen eller experter, kan jag inte lita på något över huvud taget. Allt blir en konspiration.

Transpersoner bestämmer sig inte plötsligt för att göra en könskorrigering. Man genomgår en medicinsk bedömning i samråd med experter, precis som när läkare bedömer om du till exempel har diabetes. Alla som kommer så långt som till operation i en könsbekräftande process har fått en diagnos och tillstånd av Socialstyrelsens Rättsliga råd. Precis som all annan sjukvård kan könskorrigering många gånger vara helt livsavgörande.6

Trans-kvinnor förstör för cis-kvinnor inom sport

Det är inte nytt att transpersoner får delta i sporter. OS har haft en trans-inkluderande policy sedan 2004, men ingen öppet transsexuell idrottsperson har ännu kvalificerat sig. Föreställningen att trans-kvinnor har en orättvis fördel kommer från tanken att testosteron orsakar fysiska förändringar, såsom en ökning av muskelmassan. Men trans-kvinnor är inte de enda kvinnorna med höga testosteronnivåer. Ungefär 10 procent av alla kvinnor har polycystiskt ovariesyndrom, vilket betyder att man har förhöjda testosteronnivåer. De är inte förbjudna från kvinnliga sporter. Trans-kvinnor som tar pubertetsblockerare har å andra sidan försumbara testosteronnivåer.7

Dr. Eric Vilain, en barnläkare och genetiker som studerar könsskillnader hos idrottare, säger att det inte finns några goda skäl för att begränsa trans-kvinnors deltagande i sport. Vilain har varit rådgivare för både den internationella olympiska kommittén och NCAA och han säger att motståndet mot transpersoner inom sport inte är baserade på vetenskapliga bevis, utan snarare riktar sig mot kvinnor som har antingen en annan biologi eller helt enkelt ser annorlunda ut.8

Men testosteron är kanske inte den enda aspekten i diskussionen – hur är det med exempelvis skelettet samt storleken på hjärtat och lungorna? Här blir det komplicerat. Att ha en större skelettstruktur är kanske fördelaktigt i vissa sporter, men inte i andra. Vissa cis-kvinnor har större hjärtan och lungor än vissa cis-män, men inte andra. Om vi ska vara konsekventa och diskvalificera transpersoner endast baserat på en potentiell fördel, då måste vi också diskvalificera cis-personer med samma biologi. Detta innebär att vi måste börja mäta storleken på skelett, muskler, hjärtan, lungor, hormonnivåer och så vidare och bedöma fördelarna vid varje specifik sport.

Sport kommer aldrig att vara helt rättvist. Vissa människor föds med högre testosteronhalter, andra inte. Vissa föds med stora lungor, andra inte. Vissa har rika föräldrar som kan sponsra deras träning, andra inte. Vissa har tillgång till uppbyggande näring, andra inte. Orättvisa inom sport är inget nytt med transpersoner.

Att säga: ”Jag känner att jag är transgender” är likadant som att säga: ”Jag känner att jag är en katt”

Här har vi återigen ett återvunnet homofobiskt och sexistiskt argument och ett exempel på den logiska fallasin sluttande planet. ”Om man får gifta sig med en person av samma kön, ska man få gifta sig med en katt också?”. ”Om vi ska ge kvinnor rättigheter, ska vi ge katter rättigheter också?” Vetenskapen har i många år lagt fram evidens för könsdysfori. Det finns inga evidens för artdysfori.

”Gender dysphoria (GD) is a facet of modern human biology which is believed to be derived from the sexual differentiation of the brain. GD involves a conflict between a person’s physical or assigned gender and the gender with which he/she/they identify. …  Evidence suggests that abnormal biological processes, including mutations in certain genes, can lead to abnormal gonadal development, causing some fetuses to present with indifferent gonads and to be reassigned at birth to the default female sex. This disparity in genetic influences relates to an increased likelihood of a diagnosis of GD.”9

Biologiskt kön är binärt

Vetenskapen säger något helt annat än att kön är binärt, nämligen att biologiskt kön består av en mängd komplexa faktorer och kombinationer. Angående kromosomer:

”Maybe you’re thinking, “Well what about chromosomes? There are only two types of sex chromosome arrangements: XX or XY! If we define sex using chromosomes, isn’t it binary?” And the answer is: no. XX and XY are not the only sex chromosome arrangements humans can have: there’s also X, XXX, XXXX, XXXXX, XXY, XXXY, XXXXY, XXYY, or XYY If we’re defining sex on the basis of sex chromosome arrangements, two categories isn’t enough. Sex isn’t binary.”10

Vetenskapen är tydlig – kön är ett spektrum:

”The science is clear — sex is a spectrum. Yet the solution to the misunderstanding of sex doesn’t end with scientists. We also need better public education and structural changes to recognize and protect people and their biology.”11

Relationen mellan kön och hjärnan:

”The sex designation of your brain and body may not be as black and white as scientists have believed it to be. Instead gender may fall somewhere on a gray scale. Scientists are trying to unravel the complex biological breakdowns of gender, and as they learn more, it’s becoming more apparent there aren’t just men and women among us.”12

Vetenskapen kring kön och genus genomgår en spännande utveckling:

”The September issue of Scientific American explores the fascinating and evolving science of sex and gender. One of the graphics I had the pleasure of working on breaks down the idea of biological sex as a non-binary attribute, focusing largely on what clinicians refer to as disorders of sex development (DSD), also known as intersex.”13

Forskning utmanar antaganden om kön och genus:

”Vital research is starting to challenge long-standing assumptions about gender identity and biological sex, such as work that indicates the brain is a ’mosaic’ of traits rather than a “male” and ’female’ brain.”14

Transgender är en vänsterliberal ideologi

Är transgender en vänsterliberal ideologi? Vad säger forskarna?

”The irony in all this is that these ’protectors of enlightenment’ are guilty of the very behavior this phrase derides. Though often dismissed as just a fringe internet movement, they espouse unscientific claims that have infected our politics and culture. Especially alarming is that these “intellectual” assertions are used by nonscientists to claim a scientific basis for the dehumanization of trans people.”15

”Scientist refutes notion that gender identity is an ’unscientific liberal ideology’.”

”The idea of female and male brains is outdated and never reflected the science.”16

Transgender är ett modernt påfund

Bevis för trans- och icke-binära personer har hittats från tusentals år tillbaka, exempelvis keramik som skildrar tre kön från antika Egypten (2 000 f.Kr.).17

”Transgender people, living in genders that branch from what they were assigned at birth, have been around a long, long time. Various indigenous nations have diverse gender experiences, including what is now called two-spiritedness. Cultures in Eastern Europe, East Asia, all over the world have multiple genders or third genders.”18

Fundamentalister vet på förhand att de har rätt. Ingentingen kommer att få dem att ändra uppfattning – varken rationella resonemang eller bevis. Om det verkar finnas bevis för motsatsen, är det bevisen som måste förkastas, inte trosuppfattningen.

Världen förändras i takt med att vi lär oss mer. Det kan kännas läskigt när ens långt hållna trosuppfattningar bli ifrågasatta. Försök att inte kämpa emot förändringen, omfamna den. Att vara öppen för ny information och att ändra åsikt är något av det mest intellektuellt ärliga vi kan göra. Det är så vi utvecklas och lär oss nya saker.

Amanda Sköld

Källor

1: RDMC. 2015. Transgender Survey. https://www.icpsr.umich.edu/web/RCMD/studies/37229 (Hämtad 2022-02-21).

Cornell University. What does the scholarly research say about the effect of gender transition on transgender well-being? https://whatweknow.inequality.cornell.edu/topics/lgbt-equality/what-does-the-scholarly-research-say-about-the-well-being-of-transgender-people/ (Hämtad 2022-02-21).

2: Ibid.

3: Capio. Knäledsartros. https://capio.se/halsa-och-vard/leder-muskler-och-skelett/artros/knaledsartros/ (Hämtad 2022-02-21).

4: RDMC. 2015. Transgender Survey. https://www.icpsr.umich.edu/web/RCMD/studies/37229 (Hämtad 2022-02-21).

Cornell University. What does the scholarly research say about the effect of gender transition on transgender well-being? https://whatweknow.inequality.cornell.edu/topics/lgbt-equality/what-does-the-scholarly-research-say-about-the-well-being-of-transgender-people/ (Hämtad 2022-02-21).

5: TAU. 2016. Hormone therapy for transgender patients. https://tau.amegroups.com/article/view/11807/13169 (Hämtad 2022-02-21).

Oxford University. 2003. Endocrine Treatment of Transsexual People: A Review of Treatment Regimens, Outcomes, and Adverse Effects. https://academic.oup.com/jcem/article/88/8/3467/2845109?login=false (Hämtad 2022-02-21).

6: Ibid.

7: NPR. 2021. Wave Of Bills To Block Trans Athletes Has No Basis In Science, Researcher Says. https://www.npr.org/2021/03/18/978716732/wave-of-new-bills-say-trans-athletes-have-an-unfair-edge-what-does-the-science-s (Hämtad 2022-02-21).

8­: Ibid.

9: National Library of Medicine. 2020. Gender Dysphoria: A Review Investigating the Relationship Between Genetic Influences and Brain Development.

10: Scientist foundation. 2020. Why sex isn’t binary.  http://www.scientistafoundation.com/lifestyle-blog/why-sex-isnt-binary?fbclid=IwAR2HH7B0AD57AqarRzVY6s85j5vqLaxUki_wHJditqom9xbGH7afVjJXdQ0 (Hämtad 2022-02-21).

11: Massive Science. 2019. Sex isn’t binary, and we should stop acting like it is.  https://massivesci.com/articles/sex-gender-intersex-transgender-identity-discrimination-title-ix/ (Hämtad 2022-02-21).

12: Society and genetics. 2015. Challenging Gender Identity: Biologists Say Gender Expands Across A Spectrum, Rather Than Simply Boy And Girl. https://socgen.ucla.edu/2015/03/01/challenging-gender-identity-biologists-say-gender-expands-across-a-spectrum-rather-than-simply-boy-and-girl/ (Hämtad 2022-02-21).

13: Scientific American. 2017. Visualizing Sex as a Spectrum.  https://blogs.scientificamerican.com/sa-visual/visualizing-sex-as-a-spectrum/ (Hämtad 2022-02-21).

14: Scientific American. The New Science of Sex and Gender.  https://www.scientificamerican.com/store/ebooks/the-new-science-of-sex-and-gender/ (Hämtad 2022-02-21).

15: Scientific American. 2019. Stop Using Phony Science to Justify Transphobia: Actual research shows that sex is anything but binary. https://blogs.scientificamerican.com/voices/stop-using-phony-science-to-justify-transphobia/ (Hämtad 2022-02-21).

16: CBC. 2018. Scientist refutes notion that gender identity is an ’unscientific liberal ideology.  https://www.cbc.ca/radio/quirks/nov-24-2018-accidental-domestication-an-electric-airplane-the-science-of-gender-identity-and-more-1.4916481/scientist-refutes-notion-that-gender-identity-is-an-unscientific-liberal-ideology-1.4916508 (Hämtad 2022-02-21).

17: Ibid.

18: Ibid.


Dela artikeln
Taggar