LADDAR

Skriv för att söka

Dela artikeln

Vi lever under covid-19-pandemin mitt i en tid då individers fri- och rättigheter inskränks till förmån för gruppens väl. Många anser att det rimligt att individers rättigheter får stå tillbaka när liv och hälsa står på spel. Men var går gränsen när individers intressen krockar med en grupps? Ett samtal med Anna Bergström, vice ordförande Humanisterna, och Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna.

Ett program i serien Ur humanistisk vinkel. Inspelat på Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm den 3 maj 2021. Arrangör: Humanisterna, i samarbete med UR Samtiden.


Dela artikeln
Taggar