LADDAR

Skriv för att söka

”Afghanistan borde bli en sekulär stat”

Dela artikeln

Islam i Afghanistan började praktiseras efter den arabiska islamiska erövringen av Afghanistan från sjunde till tionde århundradena. Islam är den officiella statsreligionen i Afghanistan, då cirka 99,7% av den afghanska befolkningen är muslimer. Ungefär 85% utövar sunni-islam, som tillhör Hanafi-skolan i islamisk lag, medan cirka 15% tros vara Shias. Islam har tvingats på den afghanska befolkning när araberna erövrade Afghanistan med våld. Islam är inte en religion som har accepterats frivillig av folket i landet. Islam har förhindrat landet från utvecklingen som har skett runt om i världen. Ett tydlig exempel på det är ett demokratiskt styre där Afghanistan inte ger befolkningen några riktiga valmöjligheter. Jag tycker Afghanistan borde bli en sekulär stat, eftersom sekularisering leder till acceptans för religionsfrihet. Sverige är ett lysande exempel på det. För att Afghanistan ska lyckas med samhällsutvecklingen och förebyggandet av religionsbaserade konflikter i landet måste man först och främst separera islam från staten.

Enligt mig beror Afghanistans svårigheter på att religionen ser kvinnor och tjejer som mäns ägodelar. Islam och gamla traditioner diskriminerar kvinnor vilket leder till att de inte kan utbilda sig, jobba utomhus och det problemet kan man lösa genom att separera religion från sta och ta bort de gamla traditionerna. Vi skulle då ha en mycket större arbetsstyrka som i sin tur skulle berika hela samhället. Jag tycker att Afghanistan borde bli en sekulär stat för att en sekulär stat bland annat inte ser skillnad mellan män och kvinnor, att man kan ha vilken religion som helst eller att inte ha en religion alls. Det är en mänskligt rättighet i den allmänna förklaringen i FN artikel 18.

Jag tillhör hazarfolket och hazarer har under en stor del av historien varit utsatta för förföljelse och diskriminering på religiösa och etniska grunder. Hazarer var inte muslimer i början utan buddhister. Vi var fredliga och sökte bra relationer med alla. Islam har tvingats på hazarafolket och jag vill inte bekänna mig till religionen som har tvingats på oss. Det är helt enkelt förnedrande att hålla fast vid en religion som är märket på vårt nederlag och än mera så när vi till och med som muslimer utsatts för våra grannfolks religiösa fördömanden. Minst 350 000 hazarer mördades under talibanernas tid vid makten, därför att de flesta hazarer var inte sunnimuslimer.

Jag menar inte att buddhism i synnerhet, och andra religioner i allmänhet, i dagens värld skulle kunna ge oss någonting speciellt gott. Islam är dock helt enkelt mycket våldsammare än andra religioner.

Idag lever en stor del av den afghanska befolkning i svår fattigdom. Barn dör av svält och näringsbrist och barnadödligheten är i Afghanistan högst i världen. Kvinnor tvingas sälja sig för att få mat på bordet därför att kvinnor inte får jobba utanför hemmet. Jag tycker att islam är Afghanistans stora problem och orsaken till det elände jag nämnt här tidigare.

Afghanistan har drabbats och drabbas av stränga muslimska grupper (talibaner, Al Qaida, etc) som oundvikligen måste kopplas till islam. Islam är inte en fredlig religion som många muslimer säger det. Den största delen av terrorismen runt om i världen är på grund av att det i Koranen går att läsa att det är okej att använda våld. Man ska erövra och förslava andra. Man ska döda dem som står i vägen. Men våldet är inte bara ute i samhället. Det finns där också i hemmet. En man får enligt Koranen slå en kvinna om kvinnan inte rättar sig efter mannen och mannen kan till och med bestämma över hennes liv. Detta är inget en ärlig människa vill för sin mor, sin fru eller sin dotter.

Sammanfattningsvis vill jag säga att Afghanistans problem är på grund av islam. Afghanistan hade en rik kultur och var rikt innan islam. Afghanistan kan bli rikt igen om vi bara kan få landet att kasta bort islams bojor och bli fritt igen. Man måste inte acceptera dem som med våld vill bestämma över andra människor.

Mostafa Ebrahimi – styrelseledamot Humanisterna Stockholm och asylsökande

Källor:
Afghanistankommittén: https://sak.se/afghanistan/befolkning
Ui landguiden: https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/afghanistan/


Dela artikeln
Taggar