LADDAR

Skriv för att söka

Replik angående kommunaliserad begravningsverksamhet

Dela artikeln

I Humanisten nummer 4 2020 kritiserar Daniel Strandlund Humanisternas kongressbeslut att satsa på opinionsbildning för kommunalisering av begravningsverksamheten inför valet 2022. Tyvärr bygger en stor del av kritiken på ett missförstånd av vad Humanisternas ställningstagande innebär. De grundläggande värderingar som Daniel hänvisar till är de som Humanisterna står upp för.

Begravningsverksamheten är ett myndighetsuppdrag och huvudmannen för verksamheten ansvarar för begravningsplatser, gravsättning, kremering, lokal för förvaring och visning av stoftet, lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler med mera. Verksamheten finansieras av en särskild begravningsavgift som betalas via skattsedeln. Huvudman är idag Svenska kyrkans församlingar med undantag för Stockholm och Tranås, där kommunen är huvudman.

När Humanisterna förespråkar kommunalisering av begravningsverksamheten innebär det att alla kommuner ska ta över uppdraget från Svenska kyrkan, såsom redan är fallet i Stockholm och Tranås. Vad som ingår i uppdraget förändras inte, utan detta regleras av bland annat begravningslagen. En kommun kan exempelvis inte bestämma att alla ska begravas enligt kristen sed, eftersom detta bryter mot lagen.

En kommun kan dock bestämma vad den neutrala lokalen för begravningslokaler ska var. Om en hembygdsgård är tillräckligt eller om en ny speciell ceremonilokal ska byggas. Kommunen kan även bestämma i vilken omfattning verksamheten ska skötas av kommunalt anställd personal eller om tjänster ska köpas in av privata aktörer.

Huvudargumenten för kommunalisering av begravningsverksamheten är två. För det första att i en sekulär stat ska inte Svenska kyrkan sköta myndighetsutövning. För det andra att dagens system är odemokratiskt då alla som inte är medlemmar i Svenska kyrkan har en högst begränsad insyn och närmast obefintligt inflytande över en skattefinansierad verksamhet.

En förhoppning är att i och med en kommunalisering kommer verksamheten också bli mindre präglad av kristna och konservativa värderingar, men eftersom mycket av verksamheten är specificerad i begravningslagen behöver även denna lag liberaliseras. Detta är dock en annan fråga och något Humanisterna också driver (se DN Debatt 3/1). Detta gör vi helt i linje med det Daniel skriver: människans möjlighet att själv få bestämma över sitt liv, sin död och sig själv.

Utifrån kongressbeslutet kommer förbundsstyrelsen ihop med lokalavdelningarna ta fram en plan för opinionsbildning under nästa år. Detta är inte den mest vitala av de frågor Humanisterna driver, men den är viktig för införandet av en sekulär stat, begränsande av religiösa organisationers inflytande över samhället och för ökad demokrati.

Ulf Gustafsson
Förbundssekreterare


Dela artikeln