LADDAR

Skriv för att söka

Opinionsbildning är inte antidemokratisk, den utgör tvärtom grundbulten i en vital demokrati

Dela artikeln

Som republikan möts jag ofta av den insinuanta frågan ”Är du emot demokratin?”. Det de menar är att eftersom en majoritet av det svenska folket är för det nuvarande statsskicket måste vi som arbetar mot detta statsskick också vara emot folkviljan. Vid en första anblick är argumentet rimligt. Om det svenska folket nu vill ha en monark, vad har vi för rätt att säga emot?

Problemet är att argumentet bygger på två grundläggande felaktigheter. För det första vore det märkligt att endast majoritetsåsikter skulle få uttryckas, hela idén med opinionsbildning är att forma majoritetsåsikten. Den fria opinionsbildningen är dessutom en central funktion i demokratiska samhällen. Jag har svårt att tänka mig att de som anför demokratiargumentet mot den republikanska rörelsen själva endast har åsikter som en majoritet av befolkningen delar, och jag tror inte heller att de tycker det är orimligt att uttrycka de åsikterna.

Det andra problemet är att demokratins beslutsmekanism inte per definition är ett mått på hur bra ett beslut är. Denna invändning kan tyckas kontroversiell i någon mån, men tillåt mig att förklara. Demokrati kan betraktas utifrån två olika vinklar. I det första fallet endast som ett sätt att fatta beslut genom majoritetsomröstningar, i det andra som ett mer allomfattande begrepp där politisk jämlikhet mellan alla individer ingår.

Det här leder till en insikt där vi hypotetiskt faktiskt kan konstruera ett val som uppfyller alla demokratins grundkriterier och ändå komma fram till ett beslut som är fundamentalt odemokratiskt. Exempelvis att en majoritet av befolkningen röstar för att ta bort minoritetens rösträtt – ett både demokratiskt och antidemokratiskt beslut i ett. Det är därför vi har lagstiftning som reglerar både individers och minoriteters rättigheter. Demokrati utan medborgerliga rättigheter är i extremfall endast majoritetens förtyck.

Jag menar naturligtvis inte att dagens monarkistiska statsskick är ett förtryck i reell mening. Sanningen är att Sverige är ett av de friaste och demokratiska länderna i världen, och det ska vi vara stolta över. Däremot betyder inte det att vi saknar förbättringspotential. Monarkin är i grund och botten en antidemokratisk institution, om man med demokrati inkluderar begrepp som politisk jämlikhet. Att den har ett folkligt stöd i dagsläget blir därmed mindre relevant. Att bilda opinion för att utöka det folkliga inflytandet genom att avskaffa ett system där offentliga ämbeten går i arv inom en särskild familj är inte att motarbeta demokratin – det är att vara en sann demokrat.

Olle Nykvist
Internationell sekreterare, Republikanska föreningen


Dela artikeln