LADDAR

Skriv för att söka

Debatt: Kulturrelativismen hotar demokratin

Dela artikeln

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Humanisterna.


Demokrati är i själva verket demon-krati, hävdade man för några år sedan i den extremkristna rörelsen Livets Ord. Tanken var att Gud ska styra samhällsutvecklingen och inte människan, som anses vara ond och styrd av djävulen.

Liknande tankegångar florerar också i delar av islam, och i islamisk tappning accepteras inte bara teokratiskt demokratiförakt utan även kvinno- och hbtq-fientlighet i förvånansvärt stor utsträckning. Ty det finns en tendens att bedöma ”främmande” kulturer och religioner med en annan och mer överseende måttstock än den egna kulturen och religionen. Demokratiskt tvivelaktiga sammanslutningar med koppling till Muslimska Brödraskapet har dessutom fått mångmiljonbelopp i samhällsstöd.

Avsikten med detta stöd, som undergräver samhällets värdegrund, har ofta varit att vinna muslimska anhängare till politiska partier och andra organisationer. Jag har själv bevittnat hur bakåtsträvande kulturrelativism har fått insteg i bl a Miljöpartiet, RFSL, RFSU och IOGT-NTO.

Den senare organisationen framställer sig exempelvis som ett demokratiskt föredöme, och man är noga med att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Men man har inte haft några betänkligheter mot att låta Mehmet Kaplan (mp), som tvangs att avgå ur regeringen p g a samröre med islamister och turkiska fascister, under en tid vara ordförande i IOGT-NTO Stockholm.

2018 medverkade också Ungdomens Nykterhetsförbund i Muslimska Familjedagarna, som arrangerades av flera extrema organisationer, och som har gett röst åt jihad- och shariaförespråkare, en del rena hatpredikanter. När jag i en kongressmotion kritiserade detta frångick IOGT-NTO interndemokratin och vägrade fegt att på vanligt sätt publicera motionen i kongresshandlingarna. I stället lade man locket på!

Att agera så är givetvis ett svek både mot liberala muslimer och mot nykterhetsrörelsens egna ideal.

Lars Torstensson


Dela artikeln
Nästa artikel