LADDAR

Skriv för att söka

Sverige fortfarande världens extremaste land

Dela artikeln

Från World Values Survey:

World Values Survey har under åren kunnat visa att människors värderingar har stor betydelse för ekonomisk utveckling, utvecklandet av demokratiska institutioner, jämställdhet och i vilken utsträckning ett samhälle styrs effektivt. Detta har bland annat visats med hjälp av den så kallade kulturkartan, ett resultat av forskarna Ronald Ingleharts och Christian Welzels arbete. De menar att man kan förklara kulturella skillnader i världen genom att använda sig av två skalor som bygger på ett urval av de frågor som ställs i enkäten.

Den ena skalan (x-axeln i diagrammet) mäter synen på livet i en rangordning från ren överlevnad till livskvalitet, tillit och självförverkligande. Ju högre värde på skalan, desto viktigare är individens frihet. Den andra skalan (y-axeln i diagrammet) mäter traditionella värderingar där religiösa föreställningar och respekt för auktoriteter har låga värden, och sekulära, rationella, hamnar högre upp på skalan.


Dela artikeln
Taggar