LADDAR

Skriv för att söka

Dela artikeln

Fristad har sedan 1990-talet haft en synnerligen konkret betydelse. Städer runt om i världen har gått samman för att erbjuda kulturarbetare en fristad. Att vara fristad för en författare, musiker, poet, bildkonstnär, tecknare, fotograf, bloggare, journalist, scenkonstnär eller liknande, som är utsatt för censur och/eller förföljelse i sitt hemland, innebär att staden erbjuder ett tryggt boende med stöd, tillfälligt uppehållstillstånd och ett stipendium under två år.

Fristadsarbetet går ut på att erbjuda skydd för en individ samt säkra yttrandefriheten och allas globala rätt att få sina åsikter framförda i offentliga sammanhang. Viktigaste kriteriet vid urval är inte konstnärliga meriter utan behov att komma under skydd.

En annan viktig uppgift för fristaden är att ge stipendiaten möjlighet till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete, fritt från påtryckningar och trakasserier. Fristadsförfattaren bidrar ofta till ett värdefullt kulturutbyte för den aktuella fristaden. Utbytet kan även berika och ge den lokala offentliga debatten nya perspektiv och ny inspiration.

Kulturrådet arbetar för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska bli en del av offentligheten. Det gör de genom olika typer av informationsinsatser och genom att ge bidrag till projekt som ger fristadskonstnärer möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang. Ibland är offentligheten dock inte möjlig för stipendiaten, några kandidater har levt i Sverige under skyddad identitet och andra håller en låg profil. Majoriteten har efter stipendietiden sökt om och fått permanent uppehållstillstånd som fria yrkesutövare. Några har sökt och fått asyl. Ett fåtal har återvänt till hemlandet.

Det finns fristäder på ett 70-tal platser i världen, de flesta i Europa. I Sverige finns det ett 20-tal fristäder. Fristäderna har själva startat den internationella organisationen ICORN, International Cities Of Refuge Network med bas i Stavanger. Organisationen är en medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Ansökan sker av fristadskandidaten själv på formulär som hittas på ICORNs hemsida. Tillsammans med ICORN väljer städerna/kommunerna vilken kulturarbetare som ska erbjudas en fristad i just den fristaden. Ibland föreslår kommuner själva en kandidat.

Av säkerhetsskäl lämnas inte namnen på fristadskulturarbetarna ut men är man intresserad av att ta del av deras arbete, eller föreslå kandidater kan man höra av sig till ansvarig tjänsteman i respektive stad. I Sverige finns de på följande platser: Dalarna, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Piteå, Sandviken, Sigtuna, Skellefteå, Stockholm, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro, Östersund.

Janna Aanstoot

Information sammanställd från Kulturrådets, fristadskommunernas och ICORNs hemsidor.


Dela artikeln
Taggar