LADDAR

Skriv för att söka

Internationella Humanistorganisationer – HI & EHF

Dela artikeln

Humanists International

Humanists International (HI) grundades som International Humanist and Ethical Union (IHEU) i Amsterdam 1952. Idag fungerar organisationen som en demokratisk sammanslutning av över 150 organisationer från alla världsdelar och medlemsskaran fortsätter att öka. HI håller General Assembly varje år (i år är det digitalt) och World Humanist Congress var tredje år (i år skulle det varit i Miami, Florida, men tillställningen har av naturliga skäl blivit inställd). President för HI är sedan 2015 Andrew Copson, som även arbetar som Chief Executive för Humanists Britain.

HI representerar världens humanister i olika FN-kommittéer och andra sammanhang. Organisationen har som mål att påverka internationella politiska diskussioner genom representation och information, och att hålla världen informerad om sekulär humanism. De frågor man främst driver handlar om sekularism, mänskliga rättigheter och jämlikhet.

I den årliga Freedom of Thought Report rapporterar HI om läget i världens länder vad gäller hur man behandlar icke-religiösa och olika länders politik vad gäller tankefrihet och yttrandefrihet. Internationella Humanisterna har länge utmanat hädelselagstiftning och lagar mot att lämna sin religion runt världen. Man kan otroligt nog fortfarande bli dömd till döden för blasfemi i åtta av världens länder (Pakistan, Nigeria, Iran, Afghanistan, Somalia, Mauretanien, Saudi Arabien och Brunei)! I många andra läder riskerar man fängelse.

Tillsammans med medlemsorganisationerna koordinerar HI hjälp och stöd för människor som flyr från religiöst förtryck. Svenska Humanisterna är delaktiga sådana ärenden och har bistått bloggare från Bangladesh och asylsökande i Sverige med kontakter och information. HI förespråkar ett humanistiskt förhållningssätt i internationella etiska debatter och förordar därför särskilt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, rättigheter för HBTQI-personer, samt barns och kvinnors rättigheter, något som tyvärr är kontroversiella ståndpunkter i flera länder.

HI drog i sommar igång kampanjen #ProtectHumanistsAtRisk med syfte att samla in pengar till att hjälpa humanister som förföljs för sitt arbete. Man har så här långt fått in 90 begäran om hjälp, främst från humanister med muslimsk bakgrund. Ett fall som har fått internationell uppmärksamhet är presidenten för Humanist Association of Nigeria, Mubarak Bala, som varit fängslad i över 100 dagar, anklagad för att ha förolämpat profeten Muhammed på Facebook. Kampanjen pågår fortfarande – om du vill hjälpa så surfa gärna in på kampanjens hemsida och lämna ett bidrag (https://www.gofundme.com/f/8hpfk-protect-humanists-at-risk).

 

European Humanist Federation

European Humanist Federation (EHF) grundades i Prag 1991. Den är idag paraplyorganisation för 63 medlemsorganisationer från nästan alla Europas länder. Man håller General Assembly i något europeiskt land varje år (i år digitalt), vart tredje år tillsammans med Humanists International i samband med World Humanist Congress. President för EHF är sedan några månader tillbaka Michael Bauer, som även leder Humanistischer Verband i Bayern. Undertecknad sitter i EHFs styrelse sedan 2015, som representant för svenska Humanisterna.

EHF representerar Europas humanister framförallt i EU, men även andra pan-europeiska sammanhang. Organisationen försöker påverka europeiska politiska diskussioner i sekulär humanistisk riktning och vara en del av motståndet mot starka kristna lobbygrupper. Europa har plågats av stark kristen närvaro i många länders styrelseskick i århundraden, men har också en stark tradition av vetenskap, upplysningstänkande, demokrati och frihetssträvanden att försvara.

Kristna lobbygrupper som arbetar inom EU är vältaliga, välorganiserade, och välfinansierade bortom all rimlighet. Och det är inga harmlösa frågor man driver. Många av organisationerna jämför regelbundet abort med mord, homosexualitet med pedofili, och undervisning is sexualkunskap med kollektiv onani – några har kallat människorättsaktivister ”sodomitlobbyister”. De flesta av dem är besatta av abort och homosexualitet. Man spenderar enorm möda på att stoppa försök till gemensam europeisk utveckling av sexuella och reproduktiva rättigheter och HBTQI-rättigheter. Man gör inte alltid detta öppet, utan säger att man arbetar för mänskliga rättigheter och för att försvara livet och familjen. Organisationer gömmer sig bakom neutrala namn och skyltar med forskare istället för präster. De har så här långt inte varit helt lyckosamma, men deras aktiviteter behöver hela tiden övervakas. En kartläggning av några av lobbygrupperna finns på EHF:s hemsida.

Situationen vad gäller sekularism och religiös påverkan på politiken skiljer sig markant mellan länderna i Europa. Här stöttar de olika europeiska humanistorganisationerna varandra med råd, hjälp och diskussioner. Det handlar om frågor som HBTQI-förföljelser i Polen, erodering av yttrandefriheten i Ungern eller anti-abortförslag i Rumänien. I jämförelse har Sverige kommit oerhört långt – något som är värt att försvara och utveckla.

EHF inrymmer också European Humanist Professionals (EHP), en intresseorganisation som organiserar humanistiska officianter runtom Europa. Genom organisationer kan officianter dela erfarenheter och lära från varandra.


Dela artikeln