LADDAR

Skriv för att söka

Det evangelikala USA stöder Trump i hans attack mot abortlagstiftningen

Dela artikeln

Donald Trump har sedan länge en andlig rådgivare och själasörjare, den 53-åriga tv-predikanten Paula White. Hon har blivit beryktad genom sitt försvar för ”sataniska missfall” i en gudstjänst där hon yttrade följande: ”I Jesu namn befaller vi alla sataniska havandeskap att sluta i missfall! Vi förklarar att allting som har skapats i dessa sataniska livmödrar måste sluta med missfall!”

I den högerkristna abortfientlighet som utbreder sig i Trumps USA är hoten mot gynekologer  som utför aborter alltmera skrämmande. Läkare har skjutits ihjäl utanför kyrkor när de besökt mässan. I flera delstater stängs nu många abortkliniker och gynekologer kommer att hotas av fängelse om de – på den enskilda kvinnans uttryckliga begäran – avbryter graviditeten. De enskilda kvinnorna som är oönskat gravida måste resa till andra delstater eller utomlands. Redan nu ökar mödrars död i USA mer än i något annat höginkomstland: mellan 2000 och 2014 ökade mödradödligheten i USA med närmare 27 %.

Från antiabortrörelsen inom den fundamentalistiska kristna högern kom förra året i delstaten Ohio framfördes en extrem syn på ”Rätt till liv”. Där signerade guvernören Mike DeWine den 11 april 2019 de beryktade ”heartbeat bill”, dvs det lagförslag som gör abort olaglig så snart man på ultraljud ser fosterhjärtat slå. Detta kan ske så tidigt som i vecka 6-7 i graviditeten, dvs ofta innan kvinnan är medveten om att hon är gravid.

Men det kan bli värre än så! Under våren  2020 avgör Högsta Domstolen om Lousiana blir den första delstaten i USA som inte utför några legala aborter överhuvudtaget. F n utförs ca 10 000 legala aborter i denna delstat. Domstolen ska avgöra om Lousianas ”Unsafe Abortion ProtectionAct” är förenlig med USA:s konstitution.

Men ”Rätt till liv”-rörelsens kvinnofientlighet stannar inte där. För ett par veckor sedan kom ytterligare ett lagförslag i Ohio från samma kristna höger. Det innebär att gynekologer vid upptäckt av s k ektopisk graviditet (utomkvedshavandeskap) skall göras skyldiga att skala loss utomkveds-embryot och transplantera det (!) till livmoderhålan. Om gynekologen motsätter sig detta kan han eller hon dömas till fängelse för barnamord.

Detta innebär i klartext att ett utomkvedshavandeskap anses innebära att ett ”barn” har avlats och att ett avlägsnade av detta innebär att ett barns rätt till liv kränks. Frånsett att det tekniskt sett är närmast omöjligt att ”transplantera” ett utomkveds-embryo till livmoderhålan är själva operationen livsfarlig. Lagförslaget visar hur långt en kristen fundamentalism kan gå i livsfarliga ingrepp (för kvinnan) för att försvara utomkvedshavandeskapets okränkbarhet.

Staffan Bergström, Professor i internationell hälsa, Karolinska institutet


Dela artikeln