LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Att leva ett rikt liv med ett värdigt slut

Dela artikeln

Läser jag dödsannonserna i den stora tidningen så dominerar  helt kyrkliga begravningar, där ord, sånger och psalmer mest handlar om det eviga livet. Hos begravningsbesökarna –  dvs majoriteten svenskar – inträffar den förfärliga  dövhet för vad ord står för som sker när man går in i en kyrka. Då kopplas det normala förståndet bort och man får höra de vanliga orden som man alltid hört och inte tänkt över i grunden. Bibelns  klara lära om uppståndelse och det skrämmande valet mellan himmel och helvete förträngs numera  helt för att inte störa.

I dödsannonserna talas sällan om en sekulär ceremoni. Så behöver det inte  alls vara. I den stora dagstidningen i Oslo fann jag bara två slags dödsannonser med  kors eller humanistsymbolen, ungefär lika många av varje. Jag hör med en gång Humanisternas självförsvar: Norrmännen har statsbidrag. Med det förhåller det sig så att där borta kom den humanistiska konfirmationen först, sedan kommunbidrag till dem  och till slut statsbidrag för att humanisterna erbjöd folket ett alternativ till kyrkans ceremoniservice. Om Humanisterna satsade på ceremonier kunde det bereda mark för ett hittills onåbart statlig stöd.

Jag hade en gång som ordförande privilegiet att arbeta med Göran Palm med hans storverk  Den svenska högtidsboken, såld i 50 000 exemplar med Humanisterna  på första sidan. Det var böcker som inte bara lästes utan framför allt användes i  familjer som behövde en ceremoni vid en av livets vändpunkter. Ett av mitt livs största misslyckanden var att Görans och mina upprepade försök att få Humanisternas och andras stöd för en ny upplaga misslyckades Några ortodoxa humanister gillade inte att boken lånat sin uppläggning från psalmboken, just det som jag såg som en poäng.

Idag har utvecklingen gått förbi tanken på en ny bok. Med vänner talar jag om en Högtidsbok på nätet, begränsad till ceremonier för livets fyra vändpunkter, utformad som en lockande källa för alla som  planerar en ceremoni att vända sig till. Det skulle kunna bli en gemensam plattform för alla våra ceremoniansvariga att bygga på.

Vår hemsida är väldigt fin med det behövs nog en särskild sida  med levande bilder som visar upp alternativ.  Sådant  finns idag på vår hemsida men  i begränsad utsträckning. Nu skulle det finnas  många alternativ men också tankar kring  vart och ett av dem, hela tiden med betoning av den stora friheten att utforma en personlig ceremoni utom den  enda lagbundna begränsningen för vigslar. Högtidsbokens alla med utomordentlig omsorg valda tryckta sånger, dikter och texter hittar man där  i stället genom tydliga hänvisningar till den skatt som finns  att hitta på nätet. Det som skall utmärka sidan är hög kvalitet.

För att få till stånd en sådan Högtidsbok på nätet krävs en samlande engagerande kraft med en grupp med namn med samma lyskraft som för Högtidsboken. Till det krävs en slant för det stora arbete som krävs men ändå ingenting oöverkomligt för  några kloka rika humanister med engagemang.

Om det finns intresse för mitt förslag skulle nästa steg kunna vara att fråga vår kongress i april vad den tycker om förslaget.

Carl-Johan KlebergHumanistordförande 1999-2004


Dela artikeln
Taggar